Contratación

Compartir

Para contratar un seguro agrario é preciso poñerse en contacto con calquera das entidades aseguradoras que os tramitan e que están integradas na Agrupación Española de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), accedendo á subvención de xeito inmediato e sen mais trámites administrativos.

A Delegación Noroeste de Agroseguro está na rúa Arquitecto Torbado, 6-2ºA, en León (C.P. 24003). Teléfono 987 207 911 e fax 987 250 409.

Para calquera dúbida, pódese poñer en contacto co Servizo de Sanidade e Produción Vexetal no teléfono 881 997 443 ou no enderezo electrónico sspv@xunta.gal.

Guía informativa

Portada Guía informativaCo fin de informar sobre as posibilidades que ofrece aos produtores agrarios o Sistema Español de Seguros Agrarios, editouse a Guía do Seguro Agrario 2018 (Ministerio de Agricultura).

Nas súas 44 páxinas, destácanse, ademais, as novidades incluídas no 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados, con todas as producións (gandeiras, agrícolas, acuícolas e forestais) e riscos asegurables, as subvencións á contratación dos seguros agrarios, a posibilidade de fraccionamento do pagamento da póliza de seguro agrario e un derradeiro capítulo sobre o renovado Portal Web do seguro agrario na Entidade Nacional de Seguros Agrarios