Guía práctica

Compartir

Modalidades de cobertura e datas de contratación do seguro agrario
Modalidades de cobertura

Novas modalidades do seguro de gando
A partir do plan de seguros 2016 póñense en funcionamento novas modalidades de seguros de gando mediante as que o gandeiro dispón dunha maior información e claridade cun amplo abanico de coberturas e garantías. Para elo reducíronse o número de liñas de seguro pecuario a unha soa, que agrupa a todas as producións do mesmo tipo e as súas coberturas, podéndose ademais contratar o seguro na súa modalidade de renovable, unir nunha mesma declaración de seguro as garantías de vida coa de recollida e destrución de animais mortos na explotación e outras vantaxes para o agricultor.
Novas modalidades do seguro de gando

Seguro de explotacións vitícolas
Seguro explotacións vitícolas