Guía práctica

Compartir

Calendario de suscrición dos diferentes tipos de seguro

Liñas de seguros gandeiros e acuícolas

Liñas de seguros agrícolas e forestais

 

Novedades con respecto á convocatoria pasada
As axudas da Xunta para o fomento da contratación dos seguros agrarios increméntase nun 21% con respecto á campaña anterior, acadándose os 8,5 M€.

Por outra banda, para a liña de seguro de «uva de vinificación» de viticultores con parcelas inscritas no Rexistro de Viñas correspondente de cada unha das 5 denominacións de orixe de Galicia, a subvención da Xunta será do 50 % sobre o coste do seguro.

 

Seguro de explotacións vitícolas
Seguro explotacións vitícolas