CR Agricultura Ecolóxica de Galicia

Compartir
Agricultura Ecolóxica de Galicia

Documentación técnica

Datos do Consello Regulador

Presidente: Francisco López Valladares

Ronda Mª Emilia Casas Baamonde s/n edif. Multiusos
27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Tel.: 982 405 300
Fax: 982 416 530
E-mail: craega@craega.es
Web: www.craega.es

Normativa

  • R(CEE) 2092/91, do 24 de xuño, sobre a produción agrícola ecolóxica e a súa indicación nos produtos agrarios e alimenticios (DOCE 27.7.91).
  • Real decreto 1852/1993, do 28 de outubro de 1992, sobre produción agrícola ecolóxica e indicación da mesma nos produtos agrarios e alimentarios (BOE 26.11.93)
  • Orde do 3 de abril de 2009 pola que se aproba o regulamento de funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (DOG nº 70 do 14.04.09). Modificada pola Orde do 4 de febreiro de 2011 (DOG nº 28 do 10.02.11)