IXP Pan de Cea

Compartir
pan de cea

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Carlos Manuel Rodríguez Rodríguez

Praza Maior, 1
32130 San Cristovo de Cea
Ourense

Tel.: 618 265 307
E-mail: info@pandecea.org
Web: www.pandecea.org

Normativa

  • Indicación Xeográfica Protexida recoñecida pola Orde da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural do 16 de abril de 2004 (D.O.G. 23.4.04)
  • Por Resolución de 7 de xuño de 2004, da Dirección Xeral de Industrias e Promoción Agroalimentaria, dítanse normas en relación co funcionamento do rexistro de fornos da Indicación Xeográfica Protexida “Pan de Cea” e outras actuacións de control do produto amparado (DOG 22.6.04).
  • Indicación Xeográfica Protexida ratificada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, mediante Orde do 26 de maio de 2004 (BOE 7.6.04).
  • Rexistrada como Indicación Xeográfica Protexida polo Regulamento (CE) 205/05, da Comisión, de 4 de febreiro de 2005 (DOCE 5.2.05).