IXP Pan Galego/Pan Gallego

Compartir
IXP Pan Galego/Pan Gallego

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidenta: Guadalupe Gómez Franco

Enderezo: Avenida do Camiño francés nº 10, baixo. 15703-Santiago de Compostela

Teléfono: 881 997 279
E-mail: ixppangalego@gmail.com

Normativa

  • IXP rexistrada mediante o Regulamento de Execución (UE) 2019/2182 da Comisión do 16 de decembro de 2019 (DOUE 20.12.2019)
  • Regulamento da IXP e do seu consello regulador aprobado mediante a Orde da Consellería do Medio Rural do 20.07.2020 (DOG nº 150, do 28.07.2020)