IXP Lacón Gallego

Compartir
lacón gallego

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Abel Yáñez Armesto

Rúa O Palomar, s/n.
Recinto Feiral
27004 Lugo

Tel.: 881 997 276
Fax: 981 546 676
E-mail: info@crlacongallego.com
Web: www.crlacongallego.com

Normativa

  • Denominación Específica recoñecida por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, do 7 de febreiro de 1997 (DOG 17.02.97).
  • Regulamento aprobado por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 20 de novembro de 1997 (DOG 17.11.97), e ratificado por Orde do MAPA do 21 de xullo de 1998 (BOE 7.08.98).
  • Rexistrada como Indicación Xeográfica Protexida polo Regulamento (CE) 898/2001, da Comisión, do 7 de maio de 2001 (DOCE 8.5.01).