DOP Arzúa-Ulloa

Compartir
Arzúa-Ulloa

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Xosé Luís Carrera Valín

Cantón de San Roque, nº 17, 1º
Apartado 123
15800 Melide (A Coruña)

Tel.: 981 507 653
Fax: 981 507 653
E-mail: queixo@arzua-ulloa.org

Normativa

  • Denominación de Orixe recoñecida por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 20 de outubro de 1995 (DOG 7.11.95)
  • Regulamento aprobado por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria do 26 de decembro de 1997 (DOG 9.01.98)