IXP Mel de Galicia

Compartir
mel de galicia

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: María Esther Ordóñez Dios

Pazo de Quián s/n
15881 Sergude, Boqueixón
A Coruña

Tel.: 981 511 913
Fax: 981 511 913
E-mail: info@mieldegalicia.org
Web: www.mieldegalicia.org

Normativa

  • Regulamento (CE) Nº 868/2007 (pdf, 68 Kb) da Comisión do 23 de xullo do 2007 polo que se inscribe unha denominación no rexistro de denominacións de orixe protexidas e de indicacións xeográficas protexidas [Miel de Galicia ou Mel de Galicia (IXP)]
  • Denominación Específica recoñecida por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 1 outubro de 1997 (DOG 15.10.97).
  • Por Orde da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural do 19 de febreiro de 2003 (DOG 3.3.03) apróbase o Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia e do seu consello regulador, modificado na orde do 10 de febreiro de 2004 (DOG 27.2.04) e ratificado pola Orde do MAPA do 18 de xuño de 2004 (BOE 5.7.04).