IX Licor de Herbas de Galicia

Compartir
licor de herbas de galicia

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Pazo de Quián, s/n
15881 Sergude – Boqueixón
A Coruña

Tel.: 981 511 566
Fax: 981 511 934
E-mail: orujo@orujodegalicia.org
Web: www.orujodegalicia.org

Normativa

  • A Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria do 15 de febreiro de 1999 (DOG 1.03.99), aproba o Regulamento da D.E. Orujo de Galicia e do seu Consello Regulador, que foi modificado por: Orde do 4 de maio de 2001 (DOG 15.05.01), Orde de 8 de setembro de 2004 (D.O.G. 04.10.04), e Orde de 22 de febreiro de 2005 (D.O.G. 02.03.05), pola que se inclúe este produto no ámbito de protección do regulamento.
  • Orde do MAPA do 21 de xuño de 2001 (BOE 11.07.01) que ratifica o regulamento da Denominación Específica Orujo de Galicia e do seu Consello Regulador; e Orde APA 2668/2005 do 20 de xullo de 2005 (B.O.E. 15.08.05), que ratifica a modificación que incluíu este produto dentro do ámbito de protección do regulamento.