DOP Monterrei

Compartir
monterrei

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidenta: Lara Da Silva Rodríguez

Rúa Castelao, 10 - baixo
32600 Verín, Ourense

Tel.: 988 590 007
Fax: 988 410 634

Normativa

  • Denominación de orixe recoñecida por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 3 de decembro de 1992 (DOG 22.12.92), modificada pola Orde do 2 de xuño de 1993 (DOG 21.06.93).
  • Regulamento aprobado por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 25 de novembro de 1994 (DOG 4.01.95), ratificado pola Orde do MAPA do 19 de xaneiro de 1996 (BOE 3.02.96), modificado pola orde do 15 de xullo de 2004 (DOG 27.07.04)