DOP Rías Baixas

Compartir
rías baixas

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Juan Gil de Araujo

Pazo de Mugartegui, s/n
36002
Pontevedra

Tel.: 986 854 850
Fax: 986 864 546
E-mail: consejo@doriasbaixas.com
Web: www.doriasbaixas.com

Normativa

  • Denominación de Orixe Rías Baixas recoñecida por Orde da Consellería de Agricultura, do 17 de marzo de 1988 (DOG 15.04.88).
  • Regulamento aprobado por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 23 de outubro de 1996 (DOG 29.10.96), ratificado por Orde do MAPA de 11 de setembro de 1997 (BOE 25.09.97) e modificado por: Orde do 9 de xullo de 1997 (DOG 28.07.97), Orde do 4 de agosto de 1999 (DOG 10.08.99), e Orde do 24 de maio de 2000 (DOG 25.05.00)