DOP Ribeira Sacra

Compartir

Cambios temporais do prego de condicións pola Covid-19

ribeira sacra

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: José Manuel Rodríguez González

Comercio 6/8
27400 Monforte de Lemos
Lugo

Tel.: 982 410 968
Fax: 982 411 265
E-mail: info@ribeirasacra.org
Web: www.ribeirasacra.org

Normativa

  • Denominación de Orixe recoñecida por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 30 de maio de 1995 (DOG 7.07.95).
  • Regulamento aprobado por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 3 de setembro de 1996 (DOG 11.09.96), ratificado por Orde do MAPA do 11 de setembro de 1997 (BOE 25.09.97) e modificado por Orde de 29 de agosto de 2002 (DOG 11.09.02)