DOP Ribeiro

Compartir
ribeiro

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Juan Manuel Casares Gándara

Salgado Moscoso, 11
32400 Ribadavia
Ourense

Tel.: 988 477 200
Fax: 988 477 201
E-mail: info@ribeiro.wine
Web: www.ribeiro.wine

Normativa

Regulamento da D.O. Ribeiro aprobado por Orde do MAPA do 2 de febreiro de 1976 (BOE 24.02.76), modificada pola Orde do 17 de abril de 2004 da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento rural (DOG 28.04.04), e ratificada mediante Orde APA/2526/2004 do 13 de xullo de 2004 (BOE 28.07.04).