DOP Valdeorras

Compartir
valdeorras

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: José Ramón Rodríguez Castellanos

Estrada N-120, km 463
32340 Vilamartín de Valdeorras
Ourense

Tel.: 988 300 295
E-mail: consello@dovaldeorras.com
Web: www.dovaldeorras.com

Normativa

  • A Denominación de Orixe Valdeorras foi recoñecida por orde ministerial do 31 de xullo de 1957.
  • Por orde ministerial do 24 de febreiro de 1977 (BOE 1.04.77), apróbase o Regulamento da Denominación de Orixe e do seu Consello Regulador.
  • Orde do 2 febreiro de 2000 pola que se modifica o regulamento da Denominación de Orixe Valdeorras (DOG 18.02.00), ratificada por Orde de 9 de maio de 2000 (BOE 18.05.00)
  • Orde do 7 marzo de 2005 pola que se modifica o regulamento da Denominación de Orixe Valdeorras (DOG 18.03.05), ratificada por Orde APA/2498/2005 de 7 de xullo de 2005 (BOE 01.08.05)