Fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común

Compartir

A Consellería do Medio Rural, na súa intención de favorecer a racionalización do uso dos factores de produción, convoca axudas para acometer proxectos de carácter agropecuario de explotación conxunta polo socios de entidades asociativas, que teñan como obxectivo un marcado carácter innovador ou de introdución de novas tecnoloxías, así como de incorporación de novos procesos ou de obtención de novos produtos que contribúan a diversificar a actividade principal das entidades ou a introducir actuacións de apoio complementarias á actividade dos socios, e que promovan o aumento da rendibilidade económica das explotacións agrogandeiras galegas e a mellora das condicións do traballo.

Para máis información, diríxase ao Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario.

Links de interese