Investimentos - Mecanismo de recuperación e resiliencia

Compartir

Axudas destinadas á realización de actuacións de mellora nos sistemas de xestión de estercos en explotacións gandeiras, a modernización e transformación integral de invernadoiros de hortalizas, flor cortada e planta ornamental, a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias e o aproveitamento enerxético de subprodutos gandeiros e biomasa agrícola, o fomento da aplicación de agricultura e gandaría de precisión e tecnoloxías 4.0 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea -NextGenerationEU.

A finalidade é contribuír ao cumprimento dos obxectivos do Plan de impulso da sostibilidade e a competitividade da agricultura e a gandaría (III) correspondente ao investimento C3.I4 no ámbito do compoñente 3 e o marco xeral do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Procedementos administrativos:

  • MR406D Axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría.
  • MR406E Axudas aos investimentos en agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro.
  • MR406F Axudas aos investimentos en transformación integral e modernización de invernadoiros.
  • MR406G Axudas aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables (biogás e biomasa agrícola).

Convocatoria 2022:

  • ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU

Modelos de carteis para cumprir requisitos de publicidade por parte dos beneficiarios:

Resolucións:

  • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de axuda presentadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G). Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o procedemento MR406D
  • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de axuda presentadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o procedemento MR406E
  • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de axuda presentadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G). Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o procedemento MR406F
  • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de axuda presentadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G). Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o procedemento MR406G

 

investimentos-logotipos