Viñedo

Compartir

No contexto da Organización Común de Mercados dos produtos agrarios (OCM única) con relación ao sector vitivinícola, a Consellería do Medio Rural promove a aplicación de medidas de apoio ao sector así como a xestión e o control do potencial de produción vitícola de Galicia.

Aquí pode consultar con mais detalle os principais aspectos e novidades de interese ao respecto:

Medidas de flexibilización temporal aplicables ao sector do viño: 

  • Resolución da DXGAIA: as disposicións contidas no capítulo II do Real Decreto 785/2023, de 17 de outubro (BOE núm 249, do 18 de outubro de 2023) que inclúen medidas con excepcións temporais para flexibilizar os sectores de froitas e hortalizas e do viño serán de aplicación en todo o ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.