Dixitalización & Descarbonización (D&D)

Compartir

A administración forestal está a emprender unha estratexia de “Dixitalización & Descarbonización” (D&D) con tres obxectivos claros:

  1. Usar a tecnoloxía para acelerar os procesos produtivos do sector forestal, incentivando a simplificación administrativa, mediante ferramentas que permitan a incorporación ou o consumo masivo da información necesaria para a realización de trámites legais. 
    Entendendo o uso que brindan estas tecnoloxías como unha ferramenta e nunca como un fin en si mesmo, é innegable que a eficiencia e a redución de tempos que provoca a dixitalización masiva impacta directamente na conta de resultados das explotacións forestais e ao longo de toda a cadea monte-industria.
  2. Empoderar aos silvicultores e ás súas agrupacións como un dos alicerces fundamentais fronte ás oportunidades e retos que o Pacto Verde Europeo e a transición á bioeconomía circular xa está a demandar.
  3. Nunha sociedade europea en vías de descarbonización, o potencial de ecomateriais substitutivos baseados en madeira, en sectores tales como a construción, os téxtiles, os produtos químicos ou o envasado son un futuro irrenunciable nunha era postcovid baseada no principio “Reconstruír de novo facéndoo mellor” (“Build back better” BBB).

As tecnoloxías dixitais, o custo decrecente do almacenamento e uso masivo de servizos web (SW) están a introducir rapidamente unha nova forma de relacionarse coas administracións públicas. As tecnoloxías dixitais que aceleran o despregamento de políticas de descarbonización, a intelixencia artificial e a aprendizaxe automática, pasaron rapidamente de ser tendencias emerxentes a partes integrais dos sistemas de boa gobernanza.

A análise indica que unha poderosa combinación de demanda dos consumidores, obxectivos de sustentabilidade e un desexo de reducir custos e asegurar a subministración de ecomateriais substitutivos baseados en recursos forestais (menor pegada de carbono), está a empuxar ás compañías a tecnificarse para poder ser competitivas e incorporar valor engadido aos seus produtos transformados. Un dos principais impactos observados é o dos investidores, así como os lexisladores, os consumidores e a sociedade en xeral, todos os cales exixen que as empresas se centren no uso de materiais renovables con baixa pegada de carbono nas súas cadeas produtivas e que incentiven a mobilización de recursos endóxenos (políticas de “quilómetro 0”).

A administración forestal non é allea a este tipo de políticas e por iso emprendeu unha estratexia de “Dixitalización & Descarbonización” (D&D) coa publicación de servizos web (SW) para o seu consumo masivo pola cadea monte-industria galega, co fin de simplificar os trámites administrativos e incrementar a súa competitividade nun escenario de descarbonización.

A listaxe de servizos web (SW) dispoñibles pódese atopar aquí.