Fomento da multifuncionalidade do monte

Compartir

A Dirección xeral de Planificación e Ordenación de montes está xestionando un conxunto de ordes de axuda para o fomento forestal, a xestión forestal sustentable, a prevención contra incendios forestais e outras catástrofes, a recuperación do potencial forestal danado, ou a posta en valor dos servizos ecosistémicos dos montes.

Os datos máis salientables de cada unha destas liñas e o seu estado de tramitación pódese consultar aquí.