Servizos Oficina Virtual no ámbito de Forestal

Compartir

A Oficina Virtual do Medio Rural ofrece servizos como consulta de rexistros oficiais, realización de trámites e busca de actividades formativas, entre outros.

Sistema Rexistral Forestal de Galicia (SRFG)

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, creou mediante o artigo 126, o Sistema Rexistral Forestal de Galicia (SRFG), como rexistro administrativo de consulta pública adscrito á consellaría competente en materia forestal, no que se inscribirán, como seccións diferenciadas, o conxunto de datos pertencentes aos seguintes rexistros: