Raza autóctona galega: Canina

Compartir
Can de granxa que toma o nome do palleiro onde adoita durmir. Emprégase como pastor e de garda.
Usado para cazar o coello. Persegue o raposo e detecta o xabaril.
Can de caza ideal para a pluma, tamén se pode adestrar para a caza de pelo.
Especializado na caza de animais de pelo, pero tamén se pode adestrar para perseguir animais de pluma.