Raza autóctona galega: Ovina/Cabrúa

Compartir
cabra galega
Cabra galega
Raza autóctona en perigo de extinción. O nome da raza ten a súa orixe na Comunidade Autónoma de Galicia, onde se formou e onde se explota.
Ovella galega
Ovella galega
Raza autóctona en perigo de extinción. O nome da raza fai referencia á rexión española onde se explota, Galicia.