Campañas de saneamento: TB, BB, BOC, LEB, PCB

Compartir

Programas nacionais de erradicación de tuberculose, brucelose bovina e brucelose ovina e cabrúa. Programa de vixilancia da leucose enzoótica bovina e da perineumonía contaxiosa bovina

Desde principios da década dos anos noventa, Galicia leva a cabo o diagnóstico de campo e laoratorial dos programas nacionais de erradicación de tuberculose e brucelose, como un dos eixes fundamentais para avanzar cara ao obxectivo da erradicación destas enfermidades, obxectivo conseguido actualmente no caso da brucelose e moi próximo a acadar no caso da tuberculose. Esta actuación sanitaria anual é coñecida como “Campañas de Saneamento Gandeiro” e é realizado nas especies bovina, ovina e cabrúa.

Dentro da campaña de saneamento anual, persoal dependente da Consellería do Medio Rural, a totalidade das explotacións bovinas, ovinas e cabrúas son sometidas a control ou vixilancia fronte a estas enfermidades. Neste marco, realízanse as probas de intradermotuberculinización (proba da tuberculina) para a detección da tuberculose bovina e procédese á toma de mostra de sangue para a detección da brucelose bovina e ovina-cabrúa.

Así mesmo, aínda que Galicia é unha rexión oficialmente indemne de leucose enzoótica bovina e libre de perineumonía contaxiosa bovina, estas enfermidades están sometidas a un programa anual de vixilancia oficial, polo que dentro das actuacións da campaña de saneamento gandeiro mostréxase tamén unha porcentaxe de rabaños de gando bovino, como sistema de vixilancia activa destas dúas enfermidades, para asegurar o su caso a detección precoz da súa presenza na cabana bovina.

Ao longo de todos estes anos Galicia foi conseguindo unha mellora continuada na situación sanitaria respecto a estas enfermidades, o que significa que na data actual a situación sanitaria de Galicia sexa excelente, sendo unha Comunidade Autónoma oficialmente indemne de brucelose bovina e ovina cabrúa. Con respecto á tuberculose bovina, a provincia de Pontevedra é a primeira provincial peninsular que posúe o estatus de oficialmente indemne de tuberculose bovina, estando as outras tres provincias galegas nuns niveis mínimos de presenza de enfermidade e no último ano do cómputo legal para conquerir, ao igual que Pontevedra, o máximo estatus sanitario de oficialmente indemne.

As vantaxes da erradicación da tuberculose e da brucelose son, entre outras, as seguintes:

  • Eliminación da existencia de enfermidades graves para a saúde pública e a sanidade animal.
  • Diminución da presión diagnóstica directa sobre as explotacións gandeiras
  • Redución das perdas económicas entre o sector gandeiro
  • Aumento do prestixio do sector bovino e ovino-cabrúan no comercio estatal e europeo, o que inflúe no prezo de animais e produtos
  • Posibilidade de dedicar esforzos e recursos ao control doutras patoloxías de interese para o sector, ou enfermidades emerxentes, co fin de velar pola sanidade dun xeito máis global.

Gráfico de evolución da prevalencia da tuberculose bovina en Galicia