Que está pasando no rural

Ver máis novas

Taboleiro de anuncios

Ver máis anuncios
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B) -
Ir ao DOG
Circular nº1/2020. Submedida M10.2.2 - Apoio á conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento

Directo a