Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Estatísticas >> Medio Rural >> Agroindustria

33301 - Explotación do rexistro da agroindustria

Partindo deste rexistro obtense información do número de industrias agrarias por tipoloxías e actividades.

A unidade básica que se vai investigar é a empresa agroindustrial, entendendo por empresa toda unidade xurídica que constitúe unha unidade organizativa de produción de bens e servizos e que disfruta dunha certa autonomía de decisión, principalmente á hora de empregar os recursos correntes de que dispón. A empresa pode exercer unha ou máis actividades nun ou varios lugares.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

Nº de industrias

37 Kb

9 Kb


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS