Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Publicacións >> Forestal

Publicacións de forestal

Título:
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo:
Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

Descargar versión castellano
Descargar versión galego
Descargar English version

Ano publicación: 2018 | DL: C 2215-2018 | Nº páx: 6

Título:
Programa de mellora silvícola de Galicia

Resumo:
Vídeo informativo-divulgativo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre o Programa de mellora silvícola de Galicia.

Ver - versión títulos en galego
Ver - versión títulos en castellano
Ver - English version

Ano publicación: 2018

Título:
Tolerancia á avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en variedades tradicionais de froito e híbridos interespecíficos

Resumo:
Folla divulgadora sobre a avespa do castiñeiro, considerada a principal praga do castiñeiro europeo.

Descargar versión castellano (720 Kb)
Descargar versión galego (670 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1920-2018 | Nº páx: 12

Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

Descargar (3 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6

Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Descargar versión galego (34 Mb) - Descargar versión castellano (34 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6

Título:
A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuais

Resumo:
Segunda edición ampliada de A cerdeira de orixe galega para uso forestal, na cal se engaden novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Versión galego (5.5 Mb) - Versión castellano (35 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 129-2018 | Nº páx: 48

Título:
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Versión galego (2 Mb) - Versión castellano (21 Mb) - Versión english (15 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 128-2018 | Nº páx: 6

Título:
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xardín Botánico

Resumo:
Despregable informativo e explicativo sobre o xardín botánico do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (14.3 Mb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 268-2016

Publicacións

Título:
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Resumo:
Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.

Versión galego (3 Mb) - Versión castelán (3 Mb) - Versión inglés (3 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 1771-2017
Publicacións

Título:
Árbores seleccionadas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico explicativo sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Descargar (11.5 Mb)Ano publicación: 2015 | DL: C 1999-2015
Publicacións

Título:
Novos hortos de semente de Piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética

Resumo:
Tríptico informativo sobre novos hortos de semente de piñeiro do país e os avances de mellora xenética e silvícola que se están a producir no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (3.8 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1545-2016
Publicacións

Título:
O plumeiro ou carrizo da Pampa

Resumo:
Tríptico informativo sobre as principais medidas de prevención, control e eliminación da planta invasora o plumeiro ou carrizo da Pampa (Cortaderia selloana).

Descargar (16 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1830-2016
Publicacións

Título:
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Texto consolidado ao 1 de xaneiro de 2016

Descargar - versión en galego (1 Mb)

Descargar - versión en castelán (1 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: C 186-2016 | Nº páx:: 144 | Linguas: Galego e castelán

Publicacións

Título:
A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Resumo:
Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.

Descargar (9.6 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1521-2015 | Nº páx:: 33

Publicacións

Título:
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Resumo:
Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1059-2015 | Nº páx:: 23

Publicacións

Título:
AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE EROSIÓN TRAS INCENDIOS FORESTAIS

Resumo:
Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

Descargar (624 Kb)


Ano publicación: 2015 | DL: C 825-2015

Publicacións

Título:
GUÍA DO CULTIVO DO CASTIÑEIRO PARA A PRODUCIÓN DE CASTAÑA

Resumo:
A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.
Descargar (54 Mb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 1627-2014 | Nº páx:: 134

Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrícola no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1680-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS GANDEIRAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas gandeiras propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrogandeiro no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1678-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas forestais propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector forestal no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar a viabilidade económica, a sostibilidade ambiental e a aceptación social dos aproveitamentos nos montes.
Descargar (7 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1679-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais máis axeitadas en materia de conservación e sostibilidade ambiental a través da formación e información dos profesionais vinculados a estes sectores.

Descargar (8 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1681-2014
Publicacións

Título:
VARIEDADES PARA OS SOUTOS NOVOS

Resumo:
Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.

Descargar (8 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84 453-5116-1 | DL: C 1810-2013 | Nº páx:: 38 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (non consolidada) - Descargar (9 Mb)- Ler

Lexislación consolidada: Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Texto consolidado a 28/12/2017 - Descargar (260 Kb)

 

Ano publicación: 2013 | DL: C 90-2013 | Nº páx:: 59

Publicacións

Título:
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

 

Descargar (4.4 Mb)
Ler

 

Ano publicación: 2012 | DL: C 2344-2012 | Nº páx:: 141

Publicacións

Título:
O Home do Lume. Guía de actividades. Educación primaria

Resumo:
Esta publicación consta dun conto e unha guía de actividades, e está dirixida a nenos/as de educación primaria para conciencialos/as sobre os incendios forestais e a súa influencia no equilibrio ecolóxico.

Descargar (5 Mb)

Ano publicación: 2012 | DL: C 7-2013 | Nº páx:: 54

Publicacións

Título:
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Resumo:
Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios.

Descargar (51 Mb)

Nº páx: 341

Publicacións

Título:
Defensa contra os incendios forestais. Peóns conductores

Resumo:
Unidade didáctica sobre a organización e os procedementos de actuación para facer fronte aos incendios forestais dentro do territorio galego. Descargar (3.3 Mb)

Ler

Nº páx: 52

Publicacións

Título:
Funcionalidade e operatividade dos vehículos autobomba na extinción de incendios forestais

Resumo:
Manual didáctico-práctico sobre os vehículos autobomba na extinción de incendios forestais.

Descargar (3.3 Mb)
Ler libro

DL: PO 660-2010 | Nº páx: 55

Publicacións

Título:
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Resumo:
Editado pola Dirección Xeral de Montes en colaboración coa Universidade de Santiago (USC) e co financiamento de fondos comunitarios FEADER. Trátase dunha publicación de carácter técnico, que ten como principal obxectivo recompilar e difundir ferramentas silvícolas de utilidade para a xestión sostible das masas forestais de Galicia.

Ler libro
Descargar libro (7.115 Kb)
Publicacións

Título:
Materiais de base de clons de castiñeiro híbrido para a produción de madeira (Castanea crenata x Castanea sativa), Mellora xenética de Pinus pinaster en Galicia, Principais variedades galegas de castiñeiro, Mellora xenética de Pinus radiata en Galicia

Resumo:
Serie de trípticos do Centro de Investigación e Información Ambiental de Lourizán baseados en estudos realizados a partir de proxectos de I+D sobre investigación forestal.

Ver
Publicacións

Título:
Estudo dos solos da parroquia de Campolongo (Negreira, a Coruña). Alternativas para o uso forestal

Resumo:
Información sobre a evolución do uso forestal da parroquia de Campolongo baseada na documentación que se conserva na actualidade, xunto coa testemuña dos maiores da zona.


ISBN: 978-84-453-4794-2 | DL: C 1005-2009 | Nº páx: 117 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Xornada sobre a prevención de incendios forestais en grandes infraestruturas e núcleos rurais

Resumo:
Relatorios

 

 

Ver

Publicacións

Título:
I Xornadas internacionais sobre o castiñeiro

Resumo:
Relatorios e conclusións

 

 

Ver

Publicacións

Título:
II Xornadas de arboricultura. A árbore no territorio. Coñecendo o presente e planificando o futuro

Resumo:
Resumo dos relatorios das II xornadas de arboricultura. Aspectos técnicos da arboricultura e sustentabilidade son desenvolvidos por expertos que son referentes da arboricultura nacional e europea. Inclúe un Cd recompilatorio.


DL: C 408-2008 | Nº páx: 95 | Prezo: 0 €

Publicacións

Título:
Manual de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

Resumo:
Manual formativo no que se recollen as medidas adoptadas coa entrada en vigor da Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais e a súa aplicación práctica. Trátanse tamén cuestións técnicas e operativas de defensa e prevención de incendios forestais.

Descargar libro (22.748 Kb)

DL: C-1965-2007 | Nº páx: 310 | Prezo: 0 €

Publicacións

Título:
Decreto 105/2006. Protección dos núcleos rurais fronte aos incendios forestais

Resumo:
Este libro desenvolve dun xeito práctico, gráfico e ameno o Decreto 105/2006 como un novo marco na regulación e prevención en materia de incendios forestais. Vai acompañado dun Cd.DL: VG-106-2007 | Nº páx: 72 | Prezo:0 €

Publicacións

Título:
O bosque avanza

Resumo:
"O Bosque Avanza" é unha publicación divulgativa que, mediante a recompilación de diversos indicadores, ofrece unha visión actual da realidade do monte en Galicia co obxectivo de comprobar e garantir a sustentabilidade da xestión forestal

 

Ver

Publicacións

Título:
O monte en cifras

Resumo:
“O Monte Galego en Cifras” subministra información estatística homoxénea e axeitada sobre o estado e a evolución dos montes galegos. Desenvólvese como unha ferramenta para a coordinación das políticas forestais e de conservación dos montes galegos

 

Ver

Publicacións

Título:
Prevención e formación

Resumo:
Impartíronse 670 charlas de prevención de incendios a colectivos sociais (cooperativas, oficinas agrarias comarcais, distritos forestais, asociacións de veciños, comunidades de montes, propietarios forestais, sindicatos, forzas de seguridade, colectivos culturais...) e máis de 300 en centros escolares

 

Ver

Publicacións

Título:
Non queimes o futuro

Resumo:
O proxecto Non queimes o futuro realizado pola Consellaría do Medio Rural e pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega consta dunha Unidade Didáctica de Educación Primaria, unha Unidade Didáctica para Educación Secundaria Obrigatoria, unha exposición de vinte paneis e un vídeo

 

Ver

Publicacións

Título:
Follas divulgadoras

Resumo:
As follas divulgadoras editadas pola Consellaría do Medio Rural teñen a misión de contribuír á difusión das campañas e medidas adoptadas dende a Administración en canto á reordenación, defensa contra incendios e posta en valor do monte galego

 

Ver


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS