Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Publicacións >> Gandaría

Publicacións de gandaría

Título:
Prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións de porcino

Resumo:
Díptico informativo sobre a prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións: o que é, a bioseguridade, como detectala...

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 21-2019 | Nº páx: 2

Título:
Na granxa a bioseguridade é a túa responsabilidade

Resumo:
Cartel informativo de como se deben manexar os porcos nas granxas para evitar a peste procina africana.

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 23-2019 | Nº páx: 1

Título:
Información sanitaria

Resumo:
Información sanitaria sobre a peste porcina africana (PPA).

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 22-2019 | Nº páx: 1

Título:
Manejo de animales de experimentación

Resumo:
Nesta publicación danse unhas nocións básicas sobre algunhas especies de mamíferos comunmente usados na investigación.

Descargar

Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica | Nº páx: 47

Título:
Mordeduras

Resumo:
Cartel informativo sobre as mordeduras dos porcos, as consecuencias e a prevención.

Descargar (315 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 2214-2018

Título:
Aspectos técnicos y normativos para la eutanasia de los animales de experimentación. Unidad didáctica.

Resumo:
Esta guía ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica do benestar animal nos animais de experimentación.

Descargar (1 Mb)


Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica

Título:
Manual de exercicios para os cursos de acreditación en benestar animal durante o transporte de animais vivos

Resumo:
Este manual de exercicios está deseñado para que os alumnos aprendan as nocións básicas necesarias para trasladar animais por estrada.

Descargar (4.3 Mb)


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 43 | Publicación só electrónica

Título:
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal

Resumo:
Neste manual danse a coñecer dunha forma sinxela e práctica tanto as normas e recomendacións legais como os aspectos aplicativos do manexo e do comportamento dos porcinos, así como os sistemas e equipos que se van utilizar durante o seu sacrificio na explotación.
Descargar díptico (357 Kb) - Descargar libro (5 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 2019-2017 | Nº páx:: 44
Publicacións

Título:
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento

Resumo:
Este manual pretende concienciar da importancia da observación do comportamento como ferramenta para a detección de situacións estresantes nos animais.

Descargar (2.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | Nº páx: 66 | Publicación só electrónica
Publicacións

Título:
Benestar animal. Métodos de observación e valoración

Resumo:
Manual sobre os métodos de observación, os protocolos de avaliación xeral do benestar animal e a súa valoración nas distintas especies.

Descargar (2.7 Mb)


Ano publicación: 2015 | Nº páx: 62 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL - MÉTODOS DE EUTANASIA Y ATURDIMIENTO

Resumo:
Este manual ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica dos métodos de eutanasia e atordamento á hora do sacrificio dos animais destinados á alimentación humana, á investigación ou eliminación de animais non desexados..

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2015 | Nº páx: 93 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN EN BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS III

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Experimentación e protección animal 2 - Descargar (4.7 Mb)
Anatomía. Estrés. Saúde e enfermidade - Descargar (5.5 Mb)Ano publicación: 2015 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL. Comportamento dos animais de produción, domésticos e de compañía

Resumo:
Esta unidade didáctica ten como obxectivo servir de apoio e recurso didáctico na formación de técnicos e gandeiros.

Descargar (11 Mb)

Ano publicación: 2016 | Nº páx: 123 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN DE BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS II

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Aspectos sociais Descargar (615 Kb)
Experimentación animal 1 - Descargar (630 Kb)
Lexislación e ética - Descargar (704 Kb)
Rexistro de explotación gandeiras e seguridade no traballo - Descargar (645 Kb)
Ano publicación: 2014 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN DE BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS I

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Ruminantes. Porcino. Aves. Outras especies. PAC - Descargar (7.5 Mb)
Matanzas domiciliarias. Eutanasia - Descargar (7.3 Mb)
Transporte. Limpeza e desinfección - Descargar (7.3 Mb)
Comportamento dos animais domésticos - Descargar (7.2 Mb)
Bioseguridade. Limpeza e desinfección - Descargar (7.6 Mb)
Ano publicación: 2014 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia en 2011

Resumo:
Nesta memoria preséntanse os resultados técnico-económicos do exercicio 2011 a partir da información facilitada polas Agrupacións de Xestión (Axes).

Descargar (3.5 Mb)
Ler

Nº páx: 104

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL E INSTALACIÓNS. GANDO VACÚN LEITEIRO

Resumo:
Este libro fai un percorrido polas cuestións relativas ao aloxamento das vacas leiteiras que poden ter influencia no seu benestar animal.
Descargar (3.6 Mb)

Ano publicación: 2013 | Nº páx:: 100

2ª edición - Ano publicación: 2016 | Nº páx:: 97 - Publicación electrónica - Descargar (3.2 Mb)

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL DURANTE O TRANSPORTE

Resumo:
O obxectivo desta unidade didáctica é servir de axuda e apoio aos condutores e/ou coidadores e a todo o persoal relacionado co transporte de animais vivos.

Descargar (4 Mb)
Ler

ISBN:978 84 453 50812 | Nº páx: 68 | Prezo: 4 €

Publicacións

Título:
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2010

Resumo:
Esta publicación ofrécenos os resultados técnico-económicos de 178 explotacións de vacún de leite de toda Galicia no período que vai de xaneiro a decembro de 2010.

Ler
Descargar (514 Kb)

ISBN: 978- 84-453-5065-2 | DL: 2153-2012 | Nº páx: 108

Publicacións

Título:
Preguntas do libro de benestar animal. Manual de formadores

Resumo:
Cuestionario para a avaliar os coñecementos que se exponen no libro Benestar animal. Manual de formadores.

Descargar (514 Kb)

Publicacións

Título:
Benestar animal nas explotacións gandeiras. Bioseguridade

Resumo:
Unidade didáctica onde se describen as medidas de bioseguridade para garantir que os animais se atopen nas condicións axeitadas de confort e benestar animal.

Descargar (9 Mb)
Ler

ISBN: 978 84 695 3726 8 | DL: C 1215 2012 | Nº páx: 46

Publicacións

Título:
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2009

Resumo:
Esta publicación segue o esquema dos anos anteriores, pero ampliouse información sobre o prezo do leite e a comparación internacional dos custos. Ademais, por primeira vez, ofrécense datos da produción ecolóxica do leite.

Ler
Descargar (9,6 Mb)

ISBN: 978-84-453-5030-0 | DL: C 297-2012 | Nº páx: 112 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Benestar Animal. Manual de formadores

Resumo:
Este manual é unha obra de referencia, consulta e apoio aos docentes, técnicos, gandeiros, transportistas e coidadores e resto do persoal que traballan neste sector. Un traballo plural e multidisciplinar onde se recollen diversas achegas das distintas profesións e áreas de coñecemento implicadas. Descargar (8.3 Mb)

Ler

ISBN: 978 84 453 5024 9 | DL: C 2502-2011 | Nº páx: 521 | Prezo: 35 €

Publicacións

Título:
Manual de formación en materia de transporte animal. Benestar animal e movemento pecuario

Resumo:
Manual práctico formativo en materia de benestar animal e movemento pecuario. Trata os aspectos lexislativos e de manexo durante o transporte dos animais incorporando información sobre os documentos de traslado, seguridade viaria, etc.


DL: C 1700-2008 | Nº páx: 175 | Prezo: 0 € | Descargar (9,4 Mb)

Publicacións

Título:
Do nacemento ao parto. Recría de xovencas

Resumo:
Este libro analiza ao longo das súas páxinas, dun xeito claro e sinxelo, as distintas fases na recría do animal e inclúe unha serie de anexos que serven para profundar un pouco máis nos aspectos máis técnicos. Coa información que se proporciona preténdese facilitar ao gandeiro unha serie de boas prácticas de manexo da recría de xovencas.
Descargar (14 Mb)

ISBN: 978-84-453-4884-0 | Nº páx: 118 | Prezo: 6 €

Publicacións

Título:
Resultados do programa de xestión de vacún de leite en Galicia en 2008

Resumo:
Coa publicación de Resultados do Programa de Xestión de vacún de leite en Galicia 2008 a Consellería do Medio Rural pretende, un ano máis, subministrar unha información que sirva de referencia, tanto aos técnicos e analistas como aos produtores, para coñecer os índices técnico-económicos que reflictan e expliquen os resultados das explotacións leiteiras de Galicia.
Descargar (3,6 Mb)

ISBN: 978-84-453-4925-0 | DL: C 597-2010 | Nº páx: 97 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Resultados do programa de xestión de vacún de leite en Galicia no período 1998-2005

Resumo:
Esta publicación subministra a información sobre a importancia do control dos custos de produción e a produtividade como única forma de mellorar a competitividade das explotacións leiteiras. A partir de 2000 a comparación dos custos de produción esténdese ao marco europeo. Terá unha periodicidade anual.
Descargar (1,5 Mb)

DL: C 3656-2007 | Nº páx: 70 | Prezo: 0 €

Publicacións

Título:
Resultados do programa de xestión de vacún de leite en Galicia en 2006

Resumo:
Con esta memoria proséguese a serie de publicacións anuais dos resultados de xestión das explotacións de vacún de leite en Galicia.
Descargar (6,3 Mb)


DL: C 3542-2008 | Nº páx: 90 | Prezo: 0 €

Publicacións

Título:
Resultados do programa de xestión de vacún de leite en Galicia en 2007

Resumo:
Novamente, a presente publicación ofrécenos ao longo dos seus capítulos os datos achegados polas diferentes Agrupacións de Xestión de Explotacións (Axes) para mostrar a situación do sector leiteiro.
Descargar (1,5 Mb)


ISBN: 978-84-453-4826-0 | DL: C 1894-2009 | Nº páx: 88 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Cría e recría de xovencas frisonas para a produción de leite e de xovencas de razas autóctonas

Resumo:
Manual sobre proxectos de cría e recría de xovencas, frisoas e de razas autóctonas. Inclúe cumprida información sobre condicións óptimas de manexo, sanitarias e de bioseguridade coas que mellorar a competitividade e a viabilidade económica deste tipo de producións.

Descargar (6,97 Mb)

Publicacións

Título:
Curso de tomadores de mostras de leite

Resumo:
Breve manual destinado a profesionais tomadores de mostras de leite. Trátanse aspectos sobre a composición e características do leite, conceptos de calidade, tomas de mostras, bases de datos letra Q e explícanse aspectos operativos e organizativos do LIGAL.


DL: C 807-2008 | Nº páx: 47 | Prezo: 0 €

Publicacións

Título:
Axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia. 2008

Resumo:
Tríptico divulgativo que resume a Orde do 30 de maio de 2008. Nesta orde establécense as bases que regulan as axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia.

Publicacións

Título:
Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia. 2008

Resumo:
Tríptico divulgativo que resume a Orde do 30 de maio de 2008. Nesta orde establécense as bases que regulan as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia.

Publicacións

Título:
A composición do leite e a nutrición da vaca leiteira

Resumo:
Folla divulgadora na que se reflicte a importancia da alimentación da vaca leiteira nos principais compoñentes do leite e como a súa calidade pode repercutir no prezo final do produto.DL: C-2092-2007 | Nº páx: 36 | Prezo: 0 €


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS