Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Publicacións >> Investigación e formación

Publicacións de investigación e formación

Título:
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo:
Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

Descargar versión castellano
Descargar versión galego
Descargar English version

Ano publicación: 2018 | DL: C 2215-2018 | Nº páx: 6

Título:
Programa de mellora silvícola de Galicia

Resumo:
Vídeo informativo-divulgativo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre o Programa de mellora silvícola de Galicia.

Ver - versión títulos en galego
Ver - versión títulos en castellano
Ver - English version

Ano publicación: 2018

Título:
Mordeduras

Resumo:
Cartel informativo sobre as mordeduras dos porcos, as consecuencias e a prevención.

Descargar (315 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 2214-2018

Título:
Tolerancia á avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en variedades tradicionais de froito e híbridos interespecíficos

Resumo:
Folla divulgadora sobre a avespa do castiñeiro, considerada a principal praga do castiñeiro europeo.

Descargar versión castellano (720 Kb)
Descargar versión galego (670 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1920-2018 | Nº páx: 12

Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

Descargar (3 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6

Título:
O potencial aromático das variedades de vide cultivadas en Galicia

Resumo:
Esta obra analiza polo miúdo e mediante fichas o potencial aromático das variedades de vide de cultivo tradicional en Galicia, a orixe, as relacións de parentesco e os cambios que se produciron na viticultura galega nos últimos anos.

Descargar versión galego (6 Mb) - Descargar versión castellano (6 Mb)


Ano publicación: 2017 | DL: C 884-2017 | Nº páx: 89

Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Descargar versión galego (34 Mb) - Descargar versión castellano (34 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6

Título:
Anuario de Estatística agraria 2012-2013

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,6 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | Publicación só electrónica

Título:
A variedade Albariño.

Resumo:
Monográfico sobre a variedade Albariño, cuxos caldos son hoxe recoñecidos e valorados internacionalmente.

Descargar (1 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1272-2017 | Nº páx:16

Título:
Aspectos técnicos y normativos para la eutanasia de los animales de experimentación. Unidad didáctica.

Resumo:
Esta guía ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica do benestar animal nos animais de experimentación.

Descargar (1 Mb)


Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica

Título:
A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuais

Resumo:
Segunda edición ampliada de A cerdeira de orixe galega para uso forestal, na cal se engaden novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Versión galego (5.5 Mb) - Versión castellano (35 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 129-2018 | Nº páx: 48

Título:
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Versión galego (2 Mb) - Versión castellano (21 Mb) - Versión english (15 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 128-2018 | Nº páx: 6

Título:
Manual de exercicios para os cursos de acreditación en benestar animal durante o transporte de animais vivos

Resumo:
Este manual de exercicios está deseñado para que os alumnos aprendan as nocións básicas necesarias para trasladar animais por estrada.

Descargar (4.3 Mb)


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 43 | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de Estatística agraria 2010-2011

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,11 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de estatística agraria 2008-2009

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,27 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | | Publicación só electrónica

Título:
Catálogo de chícharos de Galicia

Resumo:
Este libro dános a coñecer as variedades de chícharos que se rexistran e conservan en Galicia.

Descargar (14 Mb)
Ler


Ano publicación: 2017 | DL: C- 847-2017 | Nº páx: 129

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2018

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar díptico (357 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 132-2018

Título:
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal

Resumo:
Neste manual danse a coñecer dunha forma sinxela e práctica tanto as normas e recomendacións legais como os aspectos aplicativos do manexo e do comportamento dos porcinos, así como os sistemas e equipos que se van utilizar durante o seu sacrificio na explotación.
Descargar díptico (357 Kb) - Descargar libro (5 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 2019-2017 | Nº páx:: 44
Publicacións

Título:
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento

Resumo:
Este manual pretende concienciar da importancia da observación do comportamento como ferramenta para a detección de situacións estresantes nos animais.

Descargar (2.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | Nº páx: 66 | Publicación só electrónica

Título:
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xardín Botánico

Resumo:
Despregable informativo e explicativo sobre o xardín botánico do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (14.3 Mb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 268-2016

Título:
Anxélica. O sabor da tradición

Resumo:
Monográfico centrado na recompilación de información sobre a anxélica e o tostado, as súas características e técnicas de elaboración, así como referencias históricas e literarias.

Descargar (14.3 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1401 2016 | Nº páx:: 16

Publicacións

Título:
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Resumo:
Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.

Versión galego (3 Mb) - Versión castelán (3 Mb) - Versión inglés (3 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 1771-2017
Publicacións

Título:
Variedades autóctonas de pementos de Galicia

Resumo:
Guía elaborada a partir dos traballos feitos coas distintas variedades tradicionais galegas de pementos polos investigadores da sección de horta da Consellería do Medio Rural.

Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 266-2017 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2017

Resumo:
Este díptico móstranos os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia en 2017, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar (1.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 339-2017

Publicacións

Título:
Guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia

Resumo:
Un guía de doada utilización para aqueles agricultores, gandeiros ou xestores que desexen pontenciar a riqueza das plantas, mamíferos, aves, etc. na súa explotación agraria.

Descargar (67 Mb)
Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2172-2016 | Nº páx:: 63

Publicacións

Título:
Instituto Galego da Calidade Alimentaria. Memoria 2012-2015

Resumo:
Esta memoria recolle as actividades levadas a cabo polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) no período 2012-2015.

Descargar (7 Mb)
Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 1638-2016 | Nº páx:: 315

Publicacións

Título:
Xestión Integrada de Pragas (XIP) e Produción Integrada (PI) no viñedo

Resumo:
Tríptico informativo sobre a xestión integrada de pragas e a produción integrada no viñedo.

Descargar (29 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: 1286-2016
Publicacións

Título:
A variedade Godello

Resumo:
Folleto monográfico sobre a variedade godello, unha das máis representativas das cepas autóctonas galegas.

Descargar (1.7 Mb)Ano publicación: 2016 | DL:C 58-2016
Publicacións

Título:
Árbores seleccionadas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico explicativo sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Descargar (11.5 Mb)Ano publicación: 2015 | DL: C 1999-2015
Publicacións

Título:
Novos hortos de semente de Piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética

Resumo:
Tríptico informativo sobre novos hortos de semente de piñeiro do país e os avances de mellora xenética e silvícola que se están a producir no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (3.8 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1545-2016
Publicacións

Título:
O plumeiro ou carrizo da Pampa

Resumo:
Tríptico informativo sobre as principais medidas de prevención, control e eliminación da planta invasora o plumeiro ou carrizo da Pampa (Cortaderia selloana).

Descargar (16 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1830-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional

Resumo:
Despregable informativo sobre os produtos fitosanitarios de uso non profesional.

Descargar (10 Mb)DL: C 958-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional: Pataca e vide. Leituga e pemento. Cebola e tomate

Resumo:
Estes carteis ofrecen información sobre as principais pragas e enfermidades que afectan os cultivos máis comúns en Galicia e os seus tratamentos fitosanitarios.

Pataca e vide | Leituga e pemento | Cebola e tomate

DL Pataca e vide: C 965-2016 | DL Leituga e Pemento: C 966-2016 | DL Cebola e tomate: C 967-2016
Publicacións

Título:
O Servizo de Extensión Agraria en Galicia 1956-2002

Resumo:
Este libro recompila os documentos, os testemuños e as lembranzas de centos de mulleres e homes que dende o Servizo de Extensión Agraria actuaron como auténtico motor para que os profesionais do medio rural modernizasen as súas explotacións.

Descargar (11 Mb) | Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2045-2015 | Nº páx: 484
Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2016

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar (3,9 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 269-2016
Publicacións

Título:
O uso dos produtos fitosanitarios

Resumo:
Tríptico informativo para os usuarios dos produtos fitosanitarios.

Descargar (230 Kb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 70-2016

Publicacións

Título:
Benestar animal. Métodos de observación e valoración

Resumo:
Manual sobre os métodos de observación, os protocolos de avaliación xeral do benestar animal e a súa valoración nas distintas especies.

Descargar (2.7 Mb)


Ano publicación: 2015 | Nº páx: 62 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Resumo:
Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.

Descargar (9.6 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1521-2015 | Nº páx:: 33

Publicacións

Título:
Manual de horta ecolóxica

Resumo:
Manual onde se explican as técnicas para o cultivo da horta ecolóxica.

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1520-2015 | Nº páx:: 88

Publicacións

Título:
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Resumo:
Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1059-2015 | Nº páx:: 23

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL - MÉTODOS DE EUTANASIA Y ATURDIMIENTO

Resumo:
Este manual ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica dos métodos de eutanasia e atordamento á hora do sacrificio dos animais destinados á alimentación humana, á investigación ou eliminación de animais non desexados..

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2015 | Nº páx: 93 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE EROSIÓN TRAS INCENDIOS FORESTAIS

Resumo:
Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

Descargar (624 Kb)


Ano publicación: 2015 | DL: C 825-2015

Publicacións

Título:
GUÍA DO CULTIVO DO CASTIÑEIRO PARA A PRODUCIÓN DE CASTAÑA

Resumo:
A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.
Descargar (54 Mb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 1627-2014 | Nº páx:: 134

Publicacións

Título:
VARIEDADES AUTÓCTONAS DE TOMATES DE GALICIA

Resumo:
Esta guía foi feita a partir da colección de sementes de tomates tradicionais galegos do banco de xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para a recuperación dos cultivares máis antigos.

Descargar (2 Mb) Ler

Ano publicación: 2015 | DL: C 231-2015 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN EN BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS III

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Experimentación e protección animal 2 - Descargar (4.7 Mb)
Anatomía. Estrés. Saúde e enfermidade - Descargar (5.5 Mb)Ano publicación: 2015 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2015

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese

Descargar (3.5 Mb)

Ano publicación: 2015 | DL: C 1626-2014

Publicacións

Título:
O QUEIXO DE SAN SIMÓN. A SÚA RECUPERACIÓN

Resumo:
Nesta publicación explícase o proxecto de recuperación do queixo de San Simón: como se pasou dunha elaboración manual á aplicación das novas tecnoloxías, como dunha actividade inviable economicamente pasou a ser rendible, etc. En definitiva, como se conseguiu que esta ”xoia gastronómica” que estivo a piques de desaparecer en moi pouco tempo fose recuperada - Descargar (4 Mb) - Ler

Ano publicación: 2014 | ISBN: 978 84 453 5159 | DL: C 1626-2014 | Nº páx: 178 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrícola no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1680-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS GANDEIRAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas gandeiras propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrogandeiro no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1678-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas forestais propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector forestal no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar a viabilidade económica, a sostibilidade ambiental e a aceptación social dos aproveitamentos nos montes.
Descargar (7 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1679-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais máis axeitadas en materia de conservación e sostibilidade ambiental a través da formación e información dos profesionais vinculados a estes sectores.

Descargar (8 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1681-2014
Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL. Comportamento dos animais domésticos

Resumo:
Esta unidade didáctica ten como obxectivo servir de apoio e recurso didáctico na formación de técnicos e gandeiros.

Descargar (3.7 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 123 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN DE BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS II

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Aspectos sociais Descargar (615 Kb)
Experimentación animal 1 - Descargar (630 Kb)
Lexislación e ética - Descargar (704 Kb)
Rexistro de explotación gandeiras e seguridade no traballo - Descargar (645 Kb)
Ano publicación: 2014 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN DE BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS I

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Ruminantes. Porcino. Aves. Outras especies. PAC - Descargar (7.5 Mb)
Matanzas domiciliarias. Eutanasia - Descargar (7.3 Mb)
Transporte. Limpeza e desinfección - Descargar (7.3 Mb)
Comportamento dos animais domésticos - Descargar (7.2 Mb)
Bioseguridade. Limpeza e desinfección - Descargar (7.6 Mb)
Ano publicación: 2014 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
Apuntes de viticultura e enoloxía

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa viticultura e a enoloxía.

Descargar (10 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1254/96

Publicacións

Título:
Apuntes de produción de forraxes

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa produción de forraxes para o gando.

Descargar (20 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1423/96

Publicacións

Título:
Apuntes de horticultura

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa produción hortícola.

Descargar (23 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1806/96

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2014

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese..

Descargar (660 Kb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 92-2014

Publicacións

Título:
CARACTERIZACIÓN DOS CULTIVARES DE PEREIRA DO BANCO DE XERMOPLASMA DO CIAM

Resumo:
Neste traballo lévase a cabo un estudo polo miúdo dos cultivares de pereira do Banco de Xermoplasma do CIAM, cunha descrición detallada mediante fichas varietais de pereiras.
Descargar (10 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5115-4 | DL: C 1809-2013 | Nº páx:: 203 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
VARIEDADES PARA OS SOUTOS NOVOS

Resumo:
Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.

Descargar (8 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84 453-5116-1 | DL: C 1810-2013 | Nº páx:: 38 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
O solo e a súa fertilidade

Resumo:
Este traballo fai un estudo polo miúdo da composición do solo, a análise e interpretación das mostras recollidas e a súa fertilización.

Descargar (16 Mb)
Ler

Ano publicación: 2013 | Nº páx:: 64

Publicacións

Título:
GUÍA BÁSICA DO USUARIO DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Resumo:
Guía básica de como se deben usar os produtos fitosanitarios para protexer os produtos vexetais contra os organismos nocivos.

Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2013 | DL: C 1359-2013 | Nº páx:: 42

Publicacións

Título:
GUÍA PARA A RENOVACIÓN DO CARNÉ BÁSICO DE USUARIOS PROFESIONAIS DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Resumo:
Nesta guía expóñense os contidos básicos que debe saber todo usuario profesional para a renovación do carné básico de produtos fitosanitarios.
Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5105-5 | DL: C 1357-2013 | Nº páx:: 54 | Prezo: 1 €

Publicacións

Título:
CÓDIGO GALEGO DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

Resumo:
Recolle aqueles aspectos específicos da produción agrícola e gandeira que poderían dar orixe á contaminación por nitróxeno e proponse unha serie de medidas e prácticas para reducilo.

Descargar (560 Kb)

Ano publicación: 1999 | ISBN: 84 453 2540X | DL: C 1558-1999 | Nº páx:: 75

Publicacións

Título:
O Home do Lume. Guía de actividades. Educación primaria

Resumo:
Esta publicación consta dun conto e unha guía de actividades, e está dirixida a nenos/as de educación primaria para conciencialos/as sobre os incendios forestais e a súa influencia no equilibrio ecolóxico.

Descargar (5 Mb)

Ano publicación: 2012 | DL: C 7-2013 | Nº páx:: 54

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL E INSTALACIÓNS. GANDO VACÚN LEITEIRO

Resumo:
Este libro fai un percorrido polas cuestións relativas ao aloxamento das vacas leiteiras que poden ter influencia no seu benestar animal.

Descargar (3.6 Mb)

 

Ano publicación: 2013 | Nº páx:: 100

Publicacións

Título:
EVOLUCIÓN DAS FEIRAS E MERCADOS NA PROVINCIA DE LUGO

Resumo:
Esta publicación, ademais de incluír unha relación das feiras que se celebraban, das que se posúen coñecemento, xunto cun calendario dos eventos festivos que teñen lugar mes a mes, achega datos sobre a agroindustria e información turística da provincia de Lugo. Resulta un cóctel entre a historia, a actividade agroalimentaria e a cultura en xeral, con dous aspectos importantes como son a arte e a gastronomía. Ler

Ano de publicación: 2012 | ISBN: 978 84 453 5005 | DL: C 2152-2012 | Nº páx: 214

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013

Resumo:
Resumo dos ensaios das variedades de millo máis utilizadas en Galicia.

Descargar (3 Mb)

 

Ano publicación: 2013 | DL: C 157-2013

Publicacións

Título:
ANUARIO DE ESTATÍSTICA AGRARIA 2007

Resumo:
O anuario do ano 2007 achega algunhas novidades con respecto aos anos anteriores: novas estatísticas do subsector forestal, nova información relativa aos prezos do leite e exclúese o capítulo de climatoloxía, que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente no seu anuario.
Descargar (3 Mb)
Ler

Ano publicación: 2012 | Nº páx: 239

Publicacións

Título:
ANUARIO DE ESTATÍSTICA AGRARIA 2006

Resumo:
Esta publicación utilizou a información procedente das operacións estatísticas do Plan galego de estatística 2002-2006, complementada coas realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e cos datos doutras fontes (EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas).
Descargar (14 Mb)
Ler

Ano publicación: 2012 | Nº páx: 241

Publicacións

Título:
PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 2000-2005

Resumo:
Esta obra preséntanos unha recompilación dos traballos de investigación levados a cabo polo Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) dende o ano 2000 ao 2005.

Descargar (13 Mb)
Ler

Ano publicación: 2012 | Nº páx: 330

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL DURANTE O TRANSPORTE

Resumo:
O obxectivo desta unidade didáctica é servir de axuda e apoio aos condutores e/ou coidadores e a todo o persoal relacionado co transporte de animais vivos.

Descargar (4 Mb)
Ler

ISBN:978 84 453 50812 | Nº páx: 68 | Prezo: 4 €

Publicacións

Título:
Preguntas do libro de benestar animal. Manual de formadores

Resumo:
Cuestionario para a avaliar os coñecementos que se exponen no libro Benestar animal. Manual de formadores.

Descargar (514 Kb)

Publicacións

Título:
Benestar animal nas explotacións gandeiras. Bioseguridade

Resumo:
Unidade didáctica onde se describen as medidas de bioseguridade para garantir que os animais se atopen nas condicións axeitadas de confort e benestar animal.

Descargar (9 Mb)
Ler

ISBN: 978 84 695 3726 8 | DL: C 1215 2012 | Nº páx: 46

Publicacións

Título:
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirujía arbórea e injerto

Resumo:
Manual de boas prácticas que pretende ensinar ao agricultor a poner en práctica as medidas culturais preventivas como medidas na sanidade vexetal.

Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2003 | DL: PO-220-2003 | Nº páx: 219 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título: MEDIDAS AGROAMBIENTALES. Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos: síntomas, seguimiento y control de fitopatógenos de los cultivos más frecuentes en Galicia. Control integrado. Producción integrada. Agricultura ecológica

Resumo:
Descríbense os síntomas e os métodos de seguimento daquelas pragas e enfermidades máis comúns en Galicia e nos cultivos que se prodigan.
Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2003 | DL: PO-223-2003 | Nº páx: 102 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal

Resumo:
Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.
Descargar (13 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2009 | ISBN: 978-84-453-4783-6 | DL: C-1491-2009 | Nº páx: 305 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Agricultura sostible

Resumo:
Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.

Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2005 | ISBN: 978-84-453-3963-X | DL: PO-220-2005 | Nº páx: 199 | Prezo: 11 €

Publicacións

Título:
Plagas y enfermedades del castaño en Galicia

Resumo:
Manual didáctico sobre as enfermidades e pragas do castiñeiro, a conservación dos seus froitos e as boas prácticas de poda para evitar a entrada de patóxenos a través das súas feridas.

Ler

DL: 120-2000 | Nº páx: 129 | EDICIÓN DE 2000

Publicacións

Título:
A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Resumo:
Descrición polo miúdo dos resultados obtidos no Programa de caracterización do banco de xermoplasma. Pretende ser a base de referencia das variedades de vide que estiveron e están presentes na tradición galega e que evolucionaron no tempo en resposta a cambios biolóxicos, ambientais e socioculturais.

Ler

ISBN: 978-84-453-5003-4 | DL: 2961-2011 | Nº páx: 83 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
Plagas, enfermedades y fisiopatías de la camelia

Resumo:
Estudo técnico sobre o control das pragas, enfermidades e fisiopatías da camelia, planta emblemática da produción ornamental da nosa Comunidade Autónoma.

EDICIÓN DE 2003

Ler

ISBN: 84-453-3274-0 | DL: PO-219-2003 | Nº páx: 107 | Prezo: 18,71 €

Publicacións

Título:
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Resumo:
Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios. Descargar (80 Mb)

Ler - VERSIÓN PROVISIONAL

Ano: 2013 | ISBN: 978-844-53-5080-5 | DL: C 580-2013 | Nº páx: 175 | Prezo: 5 €

Publicacións

Título:
Agroecoloxía. Manual para formadores

Resumo:
Manual para a formación de formadores que ofrece ao profesorado e aos alumnos un importante material de traballo na materia de agroecoloxía. A produción ecolóxica é un sector en auxe que representa un serio compromiso de manter o equilibrio ambiental protexendo os aspectos de rendibilidade. Descargar (8.7 Mb)
Ler

ISBN: 978-84-695-0711-7 | DL: C 87-2012 | Nº pág: 399

Publicacións

Título:
Defensa contra os incendios forestais. Peóns conductores

Resumo:
Unidade didáctica sobre a organización e os procedementos de actuación para facer fronte aos incendios forestais dentro do territorio galego..

Descargar (3.3 Mb)
Ler

Nº páx: 52

Publicacións

Título:
Benestar Animal. Manual de formadores

Resumo:
Este manual é unha obra de referencia, consulta e apoio aos docentes, técnicos, gandeiros, transportistas e coidadores e resto do persoal que traballan neste sector. Un traballo plural e multidisciplinar onde se recollen diversas achegas das distintas profesións e áreas de coñecemento implicadas.
Descargar (8.3 Mb)
Ler

ISBN: 978 84 453 5024 9 | DL: C 2502-2011 | Nº páx: 521 | Prezo: 35 €

Publicacións

Título:
Manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios

Resumo:
Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005. Descargar (14 Mb)

Ler

ISBN: 978-84-453-4993-9 | DL: C 1379-2011 | Nº páx: 151| Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Seguridade fronte aos praguicidas

Resumo:
Tríptico informativo sobre o emprego dos produtos fitosanitarios no sector agrario.

Descargar tríptico (1,5 Mb)

Publicacións

Título:
Seguridade cos tractores

Resumo:
Tríptico informativo sobre a seguridade no uso dos tractores.

Descargar tríptico (1,5 Mb)

Publicacións

Título:
Lei de prevención de riscos laborais (35/95) no sector agrogandeiro

Resumo:
Tríptico informativo sobre os medios de prevención dos riscos no sector agrogandeiro.

Descargar tríptico (1,2 Mb)

Publicacións

Título:
Antioxidantes naturais. Aspectos saudables, toxicolóxicos e aplicacións industriais

Resumo:
Este libro recolle os relatorios das xornadas e seminarios que se realizaron nos distintos puntos da xeografía galega, onde máis de corenta investigadores presentaron aspectos que abrangueron dende os mecanismos fundamentais da oxidación, a obtención de antioxidantes a partir de diversos produtos e subprodutos, aspectos de toxicidade, ...

Descargar libro (9.733 Kb)
ISBN: 978-84-453-4945-8 | DL: C 3694-2010 | Nº páx: 243 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Funcionalidade e operatividade dos vehículos autobomba na extinción de incendios forestais

Resumo:
Manual didáctico-práctico sobre os vehículos autobomba na extinción de incendios forestais.

Descargar (3.3 Mb)
Ler

DL: PO 660-2010 | Nº páx: 55

Publicacións

Título:
Prevención de riscos laborais no agro galego

Resumo:
Manual de consulta para que os traballadores do agro galego poidan empregar no desempeño das súas funcións e avaliar os riscos e o desenvolvemento da actividade preventiva segundo o artigo 35 do Real Decreto 39/1997, do 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
Descargar (30 Mb)
Ler

ISBN: 978-84-453-4944-1 | DL: PO 532-2010 | Nº páx: 323 | Prezo: 27 €

Publicacións

Título:
Responsabilidades legais na prevención de incendios forestais

Resumo:
Tríptico  informativo  sobre  as  responsabilidades legais na prevención de incendios forestais.

 

Ler
Descargar tríptico (7.772 Kb)
Publicacións

Título:
Permiso de queimas e uso do lume

Resumo:
Tríptico informativo sobre os permisos e os consellos para as queimas.

 

Ler
Descargar tríptico (4.723 Kb)
Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2011

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar díptico (1,8 Mb)

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2010

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar díptico (4,7 Mb)

Publicacións

Título:
Normas técnicas para o cultivo, colleita e almacenaxe da pataca en Galicia

Resumo:
Descrición das recomendacións técnicas básicas máis axeitadas para aplicar nas distintas fases do cultivo da pataca en Galicia.

 

 

DL: C 3996-2008 | Nº páx: 26 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Produción de carne con forraxes ensiladas

Resumo:
Estudo sobre as producións de carne de vacún baseándose na utilización de forraxes ensiladas suplementadas con cantidades limitadas e pequenas de penso para conseguir producións moi altas e competitivas coas dos países do norte de Europa.

 

ISBN: 978-84-453-4667-9 | DL: C 4292-2008 | Nº páx: 414 | Prezo: 18 €

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2009

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar díptico (409 Kb)

Publicacións

Título:
Manual de formación en materia de transporte animal. Benestar animal e movemento pecuario

Resumo:
Manual práctico formativo en materia de benestar animal e movemento pecuario. Trata os aspectos lexislativos e de manexo durante o transporte dos animais incorporando información sobre os documentos de traslado, seguridade viaria, etc.


DL: C 1700-2008 | Nº páx: 175 | Prezo: 0 € | Descargar (9,4 Mb)

Publicacións

Título:
Curso de tomadores de mostras de leite

Resumo:
Breve manual destinado a profesionais tomadores de mostras de leite. Trátanse aspectos sobre a composición e características do leite, conceptos de calidade, tomas de mostras, bases de datos letra Q e explícanse aspectos operativos e organizativos do LIGAL.


DL: C 807-2008 | Nº páx: 47 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
II Xornadas de arboricultura. A árbore no territorio. Coñecendo o presente e planificando o futuro

Resumo:
Resumo dos relatorios das II xornadas de arboricultura. Aspectos técnicos da arboricultura e sustentabilidade son desenvolvidos por expertos que son referentes da arboricultura nacional e europea. Inclúe un Cd recompilatorio.


DL: C 408-2008 | Nº páx: 95 | Prezo: 0 €

Publicacións

Título:
Investigación e experimentación sobre pementos autóctonos

Resumo:
Manual técnico onde se expón os resultados dos proxectos de investigación sobre a selección e mellora dos diversos tipos de pementos galegos que teñen como obxectivo final sentar as bases da súa mellora xenética.ISBN:84-453-3978-8 | DL: C-520-2005 | Nº páx: 113 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Materiais de base de clons de castiñeiro híbrido para a produción de madeira (Castanea crenata x Castanea sativa)
Mellora xenética de Pinus pinaster en Galicia
Principais variedades galegas de castiñeiro
Mellora xenética de Pinus radiata en Galicia

Resumo:
Serie de trípticos do Centro de Investigación e Información Ambiental de Lourizán baseados en estudos realizados a partir de proxectos de I+D sobre investigación forestal.

Publicacións

Título:
Pementos de Galicia

Resumo:
Tríptico divulgativo que dun xeito gráfico e conciso amosa as principais variedades de pementos galegos, facendo unha sinxela diferenciación entre eles pola súa localización, morfoloxía, rendemento e aptitude culinaria.

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2008

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Publicacións

Título:
Acción informativa para a habilitación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios

Resumo:
Tríptico divulgativo que recolle as recomendacións e información para o aplicador de produtos fitosanitarios. Define aspectos sobre a elección do produto, preparación e aplicación destes, xestión dos envases, seguridade alimentaria e rastrexabilidade.

Publicacións

Título:
Ensilaxe de herba. Factores de variación da calidade

Resumo:
Traballo realizado polo CIAM en colaboración con empresas e institucións. Ofrece unha información relevante sobre a ensilaxe de herba obtida tanto a partir de experimentos realizados nos centros de investigacións coma nas propias explotación gandeiras.

 

ISBN:84-453-3979-6 | DL: C-1287-2005 | Nº páx: 75 | Prezo: 7 €

Páxina seguinte >>

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS