Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Publicacións >> Presentación

Publicacións

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma

Título:
Anuario de estatística agraria 2014-2015

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos dos anos 2014 e 2015 máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar
Ler


Ano publicación: 2019 | DL: C 1919-2018 | Nº páx: 270 | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de estatística forestal de Galicia. 2018

Resumo:
Este anuario de estatística forestal, cos datos e series históricas ata o ano 2018, é o primeiro compendio publicado en Galicia que contén exclusivamente datos estatísticos forestais.

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 927-2019 | Nº páx: 89

Título:
A variedade Treixadura

Resumo:
Monográfico sobre a variedade da uva Treixadura, característica da comarca do Ribeiro.

Descargar

Ano publicación: 2018 | DL: C 1919-2018 | Nº páx: 16

Título:
Prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións de porcino

Resumo:
Díptico informativo sobre a prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións: o que é, a bioseguridade, como detectala...

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 21-2019 | Nº páx: 2

Título:
Na granxa a bioseguridade é a túa responsabilidade

Resumo:
Cartel informativo de como se deben manexar os porcos nas granxas para evitar a peste procina africana.

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 23-2019 | Nº páx: 1

Título:
Información sanitaria

Resumo:
Información sanitaria sobre a peste porcina africana (PPA).

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 22-2019 | Nº páx: 1

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 252-2019 | Nº páx: 2

Título:
Manejo de animales de experimentación

Resumo:
Nesta publicación danse unhas nocións básicas sobre algunhas especies de mamíferos comunmente usados na investigación.

Descargar

Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica | Nº páx: 47

Título:
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo:
Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

Descargar versión castellano
Descargar versión galego
Descargar English version

Ano publicación: 2018 | DL: C 2215-2018 | Nº páx: 6

Título:
Programa de mellora silvícola de Galicia

Resumo:
Vídeo informativo-divulgativo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre o Programa de mellora silvícola de Galicia.

Ver - versión títulos en galego
Ver - versión títulos en castellano
Ver - English version

Ano publicación: 2018

Título:
Mordeduras

Resumo:
Cartel informativo sobre as mordeduras dos porcos, as consecuencias e a prevención.

Descargar (315 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 2214-2018

Título:
Tolerancia á avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en variedades tradicionais de froito e híbridos interespecíficos

Resumo:
Folla divulgadora sobre a avespa do castiñeiro, considerada a principal praga do castiñeiro europeo.

Descargar versión castellano (720 Kb)
Descargar versión galego (670 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1920-2018 | Nº páx: 12

Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

Descargar (3 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6

Título:
O potencial aromático das variedades de vide cultivadas en Galicia

Resumo:
Esta obra analiza polo miúdo e mediante fichas o potencial aromático das variedades de vide de cultivo tradicional en Galicia, a orixe, as relacións de parentesco e os cambios que se produciron na viticultura galega nos últimos anos.

Descargar versión galego (6 Mb) - Descargar versión castellano (6 Mb)


Ano publicación: 2017 | DL: C 884-2017 | Nº páx: 89

Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Descargar versión galego (34 Mb) - Descargar versión castellano (34 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6

Título:
Anuario de Estatística agraria 2012-2013

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,6 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | Publicación só electrónica

Título:
A variedade Albariño.

Resumo:
Monográfico sobre a variedade Albariño, cuxos caldos son hoxe recoñecidos e valorados internacionalmente.

Descargar (1 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1272-2017 | Nº páx:16

Título:
Aspectos técnicos y normativos para la eutanasia de los animales de experimentación. Unidad didáctica.

Resumo:
Esta guía ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica do benestar animal nos animais de experimentación.

Descargar (1 Mb)


Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica

Título:
A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuais

Resumo:
Segunda edición ampliada de A cerdeira de orixe galega para uso forestal, na cal se engaden novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Versión galego (5.5 Mb) - Versión castellano (35 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 129-2018 | Nº páx: 48

Título:
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Versión galego (2 Mb) - Versión castellano (21 Mb) - Versión english (15 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 128-2018 | Nº páx: 6

Título:
Manual de exercicios para os cursos de acreditación en benestar animal durante o transporte de animais vivos

Resumo:
Este manual de exercicios está deseñado para que os alumnos aprendan as nocións básicas necesarias para trasladar animais por estrada.

Descargar (4.3 Mb)


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 43 | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de Estatística agraria 2010-2011

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,11 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de estatística agraria 2008-2009

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,27 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | Publicación só electrónica

Título:
Catálogo de chícharos de Galicia

Resumo:
Este libro dános a coñecer as variedades de chícharos que se rexistran e conservan en Galicia.

Descargar (14 Mb)
Ler


Ano publicación: 2017 | DL: C- 847-2017 | Nº páx: 129

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2018

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar díptico (357 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 132-2018

Título:
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal

Resumo:
Neste manual danse a coñecer dunha forma sinxela e práctica tanto as normas e recomendacións legais como os aspectos aplicativos do manexo e do comportamento dos porcinos, así como os sistemas e equipos que se van utilizar durante o seu sacrificio na explotación.
Descargar díptico (357 Kb) - Descargar libro (5 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 2019-2017 | Nº páx:: 44
Publicacións

Título:
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento

Resumo:
Este manual pretende concienciar da importancia da observación do comportamento como ferramenta para a detección de situacións estresantes nos animais.

Descargar (2.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | Nº páx: 66 | Publicación só electrónica

Título:
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xardín Botánico

Resumo:
Despregable informativo e explicativo sobre o xardín botánico do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (14.3 Mb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 268-2016

Título:
Anxélica. O sabor da tradición

Resumo:
Monográfico centrado na recompilación de información sobre a anxélica e o tostado, as súas características e técnicas de elaboración, así como referencias históricas e literarias.

Descargar (14.3 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1401 2016 | Nº páx:: 16

Publicacións

Título:
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Resumo:
Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.

Versión galego (3 Mb) - Versión castellano (3 Mb) - Versión inglés (3 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 1771-2017
Publicacións

Título:
Variedades autóctonas de pementos de Galicia

Resumo:
Guía elaborada a partir dos traballos feitos coas distintas variedades tradicionais galegas de pementos polos investigadores da sección de horta da Consellería do Medio Rural.

Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 266-2017 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2017

Resumo:
Este díptico móstranos os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia en 2017, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar (1.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 339-2017

Publicacións

Título:
Guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia

Resumo:
Un guía de doada utilización para aqueles agricultores, gandeiros ou xestores que desexen pontenciar a riqueza das plantas, mamíferos, aves, etc. na súa explotación agraria.

Descargar (67 Mb)
Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2172-2016 | Nº páx:: 63

Publicacións

Título:
Instituto Galego da Calidade Alimentaria. Memoria 2012-2015

Resumo:
Esta memoria recolle as actividades levadas a cabo polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) no período 2012-2015.

Descargar (7 Mb)
Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 1638-2016 | Nº páx:: 315

Publicacións

Título:
Xestión Integrada de Pragas (XIP) e Produción Integrada (PI) no viñedo

Resumo:
Tríptico informativo sobre a xestión integrada de pragas e a produción integrada no viñedo.

Descargar (29 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: 1286-2016
Publicacións

Título:
A variedade Godello

Resumo:
Folleto monográfico sobre a variedade godello, unha das máis representativas das cepas autóctonas galegas.

Descargar (1.7 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: C 58-2016
Publicacións

Título:
Árbores seleccionadas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico explicativo sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Descargar (11.5 Mb)Ano publicación: 2015 | DL: C 1999-2015
Publicacións

Título:
Novos hortos de semente de Piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética

Resumo:
Tríptico informativo sobre novos hortos de semente de piñeiro do país e os avances de mellora xenética e silvícola que se están a producir no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (3.8 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1545-2016
Publicacións

Título:
O plumeiro ou carrizo da Pampa

Resumo:
Tríptico informativo sobre as principais medidas de prevención, control e eliminación da planta invasora o plumeiro ou carrizo da Pampa (Cortaderia selloana).

Descargar (16 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1830-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional

Resumo:
Despregable informativo sobre os produtos fitosanitarios de uso non profesional.

Descargar (10 Mb)DL: C 958-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional: Pataca e vide. Leituga e pemento. Cebola e tomate

Resumo:
Estes carteis ofrecen información sobre as principais pragas e enfermidades que afectan os cultivos máis comúns en Galicia e os seus tratamentos fitosanitarios.

Pataca e vide | Leituga e pemento | Cebola e tomate

DL Pataca e vide: C 965-2016 | DL Leituga e Pemento: C 966-2016 | DL Cebola e tomate: C 967-2016
Publicacións

Título:
O Servizo de Extensión Agraria en Galicia 1956-2002

Resumo:
Este libro recompila os documentos, os testemuños e as lembranzas de centos de mulleres e homes que dende o Servizo de Extensión Agraria actuaron como auténtico motor para que os profesionais do medio rural modernizasen as súas explotacións.

Descargar (11 Mb) | Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2045-2015 | Nº páx: 484
Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2016

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar (3,9 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 269-2016
Publicacións

Título:
O uso dos produtos fitosanitarios

Resumo:
Tríptico informativo para os usuarios dos produtos fitosanitarios.

Descargar (230 Kb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 70-2016

Publicacións

Título:
Benestar animal. Métodos de observación e valoración

Resumo:
Manual sobre os métodos de observación, os protocolos de avaliación xeral do benestar animal e a súa valoración nas distintas especies.

Descargar (2.7 Mb)


Ano publicación: 2015 | Nº páx: 62 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Resumo:
Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.

Descargar (9.6 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1521-2015 | Nº páx:: 33

Publicacións

Título:
Manual de horta ecolóxica

Resumo:
Manual onde se explican as técnicas para o cultivo da horta ecolóxica.

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1520-2015 | Nº páx:: 88

Publicacións

Título:
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Resumo:
Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1059-2015 | Nº páx:: 23

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL - MÉTODOS DE EUTANASIA Y ATURDIMIENTO

Resumo:
Este manual ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica dos métodos de eutanasia e atordamento á hora do sacrificio dos animais destinados á alimentación humana, á investigación ou eliminación de animais non desexados..

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2015 | Nº páx: 93 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE EROSIÓN TRAS INCENDIOS FORESTAIS

Resumo:
Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

Descargar (624 Kb)


Ano publicación: 2015 | DL: C 825-2015


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS