Medio Rural
Inicio >> Anuncios >> Avisos >> Rematados >> Desenvolvemento rural >> Aviso
  • Aviso rematado
Data comezo: 11-06-2007

Decreto sobre a distribución de competencias na aplicación da condicionalidade
[11/06/2007]

Decreto 106/2007, do 31 de maio, sobre a distribución de competencias na aplicación e control da condicionalidade en relación ao desenvolvemento rural e ás axudas directas da política agrícola común.

Obxecto

  1. O obxecto deste decreto é precisar os órganos especializados para desenvolver as actividades de control do cumprimento das boas condicións agrarias e ambientais a que se refire o artigo 5 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro, e do cumprimento dos requisitos legais de xestión, nos ámbitos enumerados no artigo 4 do mesmo regulamento, así como a coordinación destas, no marco das axudas directas da PAC e das axudas ao desenvolvemento rural.
  2. As funcións de control e coordinación a que se refire o punto 1 anterior realizaranse consonte o establecido nos regulamentos (CE) nº 1782/2003, do Consello, do 29 de setembro, e (CE) nº 796/2004 da Comisión, do 21 de abril, e no Real decreto 2352/2004, do 23 de decembro, así como no Plan nacional anual de controis de condicionalidade elaborado polo FEGA e no Plan autonómico anual de controis de condicionalidade elaborado polo Fogga.

Máis información
arquivocompetencias_condicionalidade.pdf (43 Kb)


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS