Medio Rural
Inicio >> Anuncios >> Avisos >> Vixentes >> Ingacal >> Aviso
  • Aviso vixente

CONTRATACIÓN de persoal polo sistema de concurso e mediante contrato en prácticas dentro do programa de axudas para a promoción de emprego xove e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empleabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e técnica e de Innovación 2013-2016
[07/12/2015]

Indicacións para a presentación das solicitudes e as eventuais alegacións e reclamacións durante todo o proceso:

Co obxecto de axilizar o procedemento e, no caso de presentar a documentación nun rexistro distinto ao do Ingacal ou de remitirse por correo postal (segundo artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 de novembro de RXAP e PAC, modificada pola Lei 4/99 de 13 de abril), deberase enviar unha copia escaneada da documentación co selo do rexistro e, de ser o caso, co xustificante de correos ao enderezo electrónico: ingacal@xunta.es© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS