Medio Rural Agader
copiar url Twitter Facebook

“Oh, lejanas memorias de tierra lejana. […]
Tierra de maizales húmedos y sonoros […]
Oh, los hondos caminos con cruces y consejas […]
Oh, tierra de la fabla antigua, hija de Roma,
que tiene campesinos arrullos de paloma!”

Ramón del Valle-Inclán

 

O Ano Xacobeo do 2021 presenta unha oportunidade única para chamar a atención á riqueza e diversidade dos pobos e paraxes das zonas rurais de Galicia, non só ao redor do Camiño de Santiago, pero tamén no resto de Galicia, España ou Portugal. En preparación e para poder mellor aproveitar e maximizar o impacto económico do Ano Xacobeo 2021 na economía rural galega, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, en cooperación con outras Consellerías (turismo, economía, etc.) e organismos internacionais organizou unhas xornadas sobre desenvolvemento rural e turismo, que incluirá cuestións relacionadas coa mobilidade da terra (en cooperación con LANDNET), a cuestión demográfica, o turismo (rural), o comercio dos produtos da terra galega e as mulleres rurais e o emprendemento.

As xornadas terán lugar na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela do 5 ao 8 de novembro de 2019

Crecente abandono de zonas rurais

O abandono das zonas rurais tanto en Galicia como no resto de España representa un problema crecente. AGADER estima que en Galicia hai ao redor de 700,000 hectáreas de terra abandonada, o que equivale á área cultivada en Galicia, mentres que en España as terras abandonadas representan o 44% das terras cultivadas. O éxodo rural prolongouse durante moitas décadas e só desde 2004 perdéronse en Galicia preto de 100.000 hectáreas de terras cultivables.

As causas e resultados son múltiples e moi complexos. Con todo, as consecuencias non só relaciónanse co abandono físico da terra, senón tamén cunha diminución das actividades económicas e empresariais e a deterioración do medio ambiente e un aumento dos riscos ambientais.

Así mesmo, o abandono da produción agrícola é a causa e o resultado dunha fragmentación da tenencia da terra debido á falta de mobilidade da terra causada por razóns culturais, sociais e económicas. Todo isto impide o necesario axuste estrutural do sector agrícola e a economía rural, así como o desenvolvemento dun turismo rural viable e actividades relacionadas.

Enfoques para combater o abandono das zonas rurais

Requírese un enfoque máis flexible e innovador e unha estratexia multidisciplinar para previr o abandono das terras e as actividades agrícolas e incentivar a repoboación das zonas rurais. Ao mesmo tempo a crecente globalización e integración europea esixe un sector agrícola economicamente viable, competitivo e integrado nunha economía circular e sustentable.

O desenvolvemento rural sustentable cos seus diferentes instrumentos e axudas é a resposta lóxica a este desafío tanto galego como global. E dentro do ámbito da economía rural unha adecuada xestión da tenencia das terras, as actividades agrícolas, as tradicións e a artesanía, a cultura e o patrimonio histórico son imprescindible para previr e combater o abandono das terras e enteiras zonas rurais. Entrelazando o máis rural e a agricultura coas posibilidades que ofrece o turismo, abriríase unha vía de desenvolvemento económico e actividades empresariais baseadas na innovación e a iniciativa privada.


Conferencia organizada en cooperación e co apoio de:

CCXunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia.
Aviso Legal    Atendémolo/a