Organigrama de la Consellería de Medio Rural

Compartir

CONSELLEIRO: González Vázquez, José

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA: 
Secretaria xeral técnica: Lorenzana Somoza, Mª Jesús

DIRECCIÓN XERAL DE DEFENSA DO MONTE: 
Director xeral: Fernández-Couto Juanas, Tomás

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORDENACIÓN FORESTAL: 
Director xeral: Chan Rodríguez, José Luis

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS:
Director xeral: Balseiros Guinarte, Silvestre José

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO RURAL: 
Director xeral: Pérez Dubois, Miguel Ángel

 

organigrama