Recursos

Compartir

Qué está pasando en el rural

Normativa

Textos legales y documentos clasificados por áreas temáticas y por orden de publicación relacionados con las competencias de la Consellería do Medio Rural, extraídos del Diario Oficial de Galicia y del Boletín Oficial do Estado.

Estadísticas

Información estadística agraria mas resaltable obtenida en las actividades estadísticas realizadas a lo largo del año.

Tablón de anuncios

Ver más anuncios

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de fincas do acordo da ZCP de Pereiro-As Oiras (Alfoz, Lugo) -
Ver documento
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de fincas do acordo da ZCP de Val de Alfoz (Alfoz, Lugo) -
Ver documento
Publicacions

Publicaciones

Material divulgativo sobre agricultura, alimentación, desarrollo rural, forestal, garantía, entre otros temas.

Informes

Informes

Consulta los últimos informes sobre el medio rural.

Ligazóns de interese

Ver máis

 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
 
Centro Galego de Control Leiteiro
 
Centro Tecnolóxico da Carne
 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
 
Fondo Galego de Garantía Agraria
 
O leite, co noso selo
 
Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF)
 
PDR Programa de desenvolvemento rural
 
Rede de estacións meteorolóxicas