Qué está pasando en el rural

Tablón de anuncios

Ver más anuncios

ANUNCIO do 25 de maio de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de A Coruña, polo que se publica a resolución pola que se establece a ampliación do prazo para a corta de arborado na zona de concentración parcelaria de Arantón - Santa Sabiña (Santa Comba - A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 5 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do consorcio de Cerdeira, número de elenco LU-2242, situado no concello da Fonsagrada (expediente 64/2018) -
1-Consorcio "Cerdeira" LU-2242 (A Fonsagrada) 2-Solicitudes de extinción do consorcio "Cerdeira" LU-2242 3- Informe da técnica de distrito 4-Certificado de non saldo debedor no consorcio "Cerdeira" LU-2242

Directo a