Qué está pasando en el rural

Tablón de anuncios

Ver más anuncios

AVISO da enquisa previa ao acordo de reestructuración parcelaria de Arantón - Santa Sabiña (Santa Comba, A Coruña) -
Enquisa Arantón
ANUNCIO do 14 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de varios montes situados na provincia de Lugo -
Anuncio DOG Serra do Pozo Trascastro Vilaquinte Xunquiñas

Directo a