Qué está pasando en el rural

Tablón de anuncios

Ver más anuncios

ANUNCIO Aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Briallos (Portas, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 22 de novembro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Romai (Portas, Pontevedra) -
Ver documento Resolución

Directo a