Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Balgos, concello de Cervantes (Lugo). Expediente 5DES_2022 -
Ver documento
ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Os Chaos, concello de Ribadeo (Lugo). Expediente 4DES_2022 -
Ver documento
ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Vilalvite, concello de Friol (Lugo). Expediente 3DES_2022 -
Ver documento
AVISO do inicio dos traballos de INVESTIGACIÓN DA PROPIEDADE da zona de reestruturación parcelaria de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) -
Ver documento
ANUNCIO do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Valdaios, Paradela e Touza, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Raxoá, As Carreiras, Millarouso e Santurxo, do concello do Barco de Valdeorras -
Ver documento
ANUNCIO do 12 de xaneiro de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Ánxeles-Calvente-Pasarelos-Marzoa II (Oroso-A Coruña) -
Ver documento Resolución
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2022, de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de estabilización, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso oposición, para el ingreso en la plaza de personal laboral fijo -
Resolución Anexo I
RESOLUCIÓN del 27 de diciembre de 2022, de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario de estabilización, por turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso, para el ingreso en las plazas de personal laboral fijo -
Resolución Anexo I
AVISO da data de ENTREGA DE TÍTULOS da zona de concentración parcelaria de Norte de Mondoñedo (Mondoñedo, Lugo) -
Ver documento
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL das fincas resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de concentración parcelaria de Castelaus (Calvos de Randín-Ourense) -
Ver documento