Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 25 de maio de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de A Coruña, polo que se publica a resolución pola que se establece a ampliación do prazo para a corta de arborado na zona de concentración parcelaria de Arantón - Santa Sabiña (Santa Comba - A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 5 de maio de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do consorcio de Cerdeira, número de elenco LU-2242, situado no concello da Fonsagrada (expediente 64/2018) -
1-Consorcio "Cerdeira" LU-2242 (A Fonsagrada) 2-Solicitudes de extinción do consorcio "Cerdeira" LU-2242 3- Informe da técnica de distrito 4-Certificado de non saldo debedor no consorcio "Cerdeira" LU-2242
ANUNCIO do 21 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta de deslindamento do monte veciñal en man común de Friol cunha propiedade particular. Expediente 2023_3DES -
Ver documento Documento
ANUNCIO do 19 de abril de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de predios do acordo na zona de concentración parcelaria de Arca-Nigoi-sector Arca (A Estrada, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 13 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Pena, concello de Friol (Lugo). Expediente 2022_9DES -
Ver documento Documento
ANUNCIO Enquisa previa ao acordo da zona de concentración parcelaria de Val-Bermés-Sello (Concello de Lalín, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO Prazo para actualizar os elementos construtivos durante a enquisa previa ao acordo na zona de concentración parcelaria de Val-Bermés-Sello (Concello de Lalín, Pontevedra) -
Ver documento
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de fincas do acordo da ZCP de Pereiro-As Oiras (Alfoz, Lugo) -
Ver documento
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de fincas do acordo da ZCP de Val de Alfoz (Alfoz, Lugo) -
Ver documento
AVISO do 20 de marzo de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, en relación coa entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria de Santa Cruz de Montaos (Ordes, A Coruña) -
Ver documento