Plan de transferencia tecnolóxica 2019

Compartir

Tódalas persoas interesadas en participar nas actividades de transferencia deberán formular a súa petición a través da seguinte solicitude: 

Formulario de solicitude

 

Organización da Transferencia tecnóloxica agroforestal 2019

1. Pola Inversión directa da Administración autonómica
1.1 Anexos xustificación PTT
1.2. Actividades de transferencia tecnolóxica aprobadas para 2019

 

Documentación xornadas PTT-2019

Uso sustentable dos produtos fitosanitarios na viña
Produción de leite mediante pastoreo
Boas prácticas de hixiene na produción primaria agrícola