Influenza aviaria

Compartir

A influenza aviaria é xunto coa Enfermidade de Newcastle, a patoloxía máis importante para as explotacións avícolas, tanto polos elevados niveis de morbilidade e mortalidade que producen como polas importantes restricións comerciais que a súa presenza implica para o sector da avicultura.

É unha enfermidade vírica, similar á gripe humana, que afecta a diversas especies de aves. Ademais, determinadas cepas deste virus poden afectar tamén á especie humana. Esto foi o que ocorreu nos brotes do ano 2005 coa circulación do serotipo H5N1 por todo o mundo.

É importante subliñar que os estudos xenéticos amosan que o virus H5N8  que circula actualmente non ten afinidade específica polos seres humanos, plo que o risco de transmisión zoonótica aos seres humanos considérase moi baixo.

Desde o ano 2003 lévase a cabo en Galicia e no resto do Estado o Programa de vixilancia da influenza aviaria en España.

Os estudos epidemiolóxicos realizados concluíron a gran importancia que teñen as aves silvestres migratorias, e dentro destas principalmente as acuáticas (anátidos e demais familias próximas) na transmisión da enfermidade a outras especies avícolas, silvestres ou domésticas.

No ano 2015 e principalmente en 2016, detectouse un incremento da circulación do virus da influenza na súa maioría do tipo H5N8, en diversos países de UE fundamentalmente en Francia, que afectaba tanto a aves silvestres como domésticas e que en 2017 afectou puntualmente a aves en España, en concreto a aves silvestres en Castela-León e Cataluña e a granxas de patos en Cataluña.

No ano 2020 en Europa, un total de nove países (datos a 25/11/2020, Reino Unido, Alemaña, Países Baixos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Bélxica, Francia e Croacia) detectaron numerosos focos de influenza aviaria de alta patoxenicidade (IAAP) tanto en aves domésticas como en aves de silvestres e outras aves en catividade de diversas especies. Nesta nova onda epidémica o serotipo H5N8 volve a ser o que se detecta con maior frecuencia.

Ante esta situación de risco, en novembro 2020 o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) procedeu a actualizar o nivel de risco de introdución do virus en España, dando como resultado un risco alto nos concellos incluídos como zona de especial risco (ZER) e moderado nos concellos  incluídos na zona de especial vixilancia (ZEV).

Ambas zonas defínense na Orden APA 2442/2006, de 27 de xullo pola que se establecen medidas especificas de protección en relación coa infuenza aviaria e que en Galicia son:

Zona ZER: 
Provincia de Pontevedra: Cambados, O Grove, A Illa de Arousa,  Meaño,  Ribadumia,  Sanxenxo  e Vilanova de Arousa

Zona ZEV: 
Provincia de A Coruña: Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Ribeira, Zas e Vimianzo.
Provincia de Lugo: Ribadeo, Trabada.
Provincia de Ourense: Porqueira, Rairiz de Veiga,  Sandiás,  Vilar de Santos e Xinzo de Limia.    
Provincia de Pontevedra: Moaña, Pontevedra, Poio, Redondela, O Rosal, Soutomaior,Tomiño,Tui; Vilaboa, Vilagarcía de Arousa,  Marín e Meis.

As medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural en resposta ao aumento do nivel de risco en Galicia a partir de  novembro 2020, son entre outras:

  • Control dos movementos de aves de importación ou internos dende zonas con focos declarados tanto na UE como en España. 
  • Intensificación do programa de vixilancia en aves silvestres e aves domésticas. 
  • Coordinación permanente coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, departamento implicado na vixilancia das aves silvestres. 
  • Contacto permanente co sector avícola, achegando información actualizada da situación epidemiolóxica  e lembrando a necesidade de reforzar as medidas de bioseguridade das granxas, sobre todo evitando o contacto das aves da explotación con aves silvestres. 
  • Información aos concellos incluídos nas zonas ZER, ZEV sobre as medidas preventivas obrigatorias establecidas na Orden APA 2442/2006 entre as que se atopa o rexistro administrativo de currais avícolas familiares nestas zonas.
  • Visitas periódicas de control sanitario en explotacións avícolas nas zonas de risco

O rexistro administrativo de currais familiares en zonas ZER e ZEV, é un rexistro gratuito que  ten unicamente a finalidade de que a Consellería do Medio Rural coñeza a existencia destes currais, necesaria no caso de aparición de casos de influenza aviaria en Galicia.

Se vostede mantén aves domésticas tanto en granxas de produción como para o seu autoconsumo ou ocio, debe estremar as medidas para evitar o contacto das súas aves con aves silvestres, especialmente con aves migratorias acuáticas, tanto o contacto directo como indirectamente a través dos comedeiros ou bebedoiros que poda ter situados no exterior.

Así mesmo, no caso de detección dunha mortalidade ou enfermidade alarmante nas súas aves, debe contactar o antes posible cos servizos veterinarios oficiais na Oficina Agraria Comarcal que lle corresponda, onde lle informarán de todo o que precise.

A continuación engádense ligazóns a documentos de interese relacionados: