Publicaciones

Compartir

La distribución y venta al público de los libros se hará solamente a través de la plataforma electrónica en la dirección https://libraria.xunta.gal/ o en librerías asociadas a esta plataforma

 

Agroexprés, nº 6
Agroexprés, nº 6

Neste novo número da revista Agroexprés (nº 6) a portada e o primeiro artigo están dedicados ao noso compañeiro de redacción Julio. Ademais, contamos con outros artigos de temáticas variadas, unha colaboración dunha investigadora do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre a prevención dos lumes; dous traballos interesantísimos da Evega; os resultados dun longo ensaio dos investigadores do CIAM; un traballo de colaboración entre o CIAM e o Ligal; e, para rematar, outra colaboración entre o CIAM e a Universidade de Santiago.

AÑO: Xuño 2023
Nº PAG: 40
Agroexprés 7
Agroexprés, nº 7

Nesta nova entrega de Agroexprés (nº 7)  hai unha importante representación de temas forestais, tamén outros artigos de interese sobre viticultura, fertilización etc., que agardamos que sexan de interese para todos.

AÑO: Decembro 2023
Nº PAG: 40 | ISSN: 3020-3937
Domesticación de cogomelos. Pautas, parámetros, especies e lexislación
Domesticación de cogomelos. Pautas, parámetros, especies e lexislación

Recompilación, tanto bibliográfica coma das experiencias da empresa de base tecnolóxica (EBT) do Laboratorio de Micoloxía da Uvigo, MycoGalicia Plantae, no cultivo de fungos produtores de cogomelos comestibles e de uso micoterapéutico ou nutracéutico, coas indicacións tanto para facelo industrialmente coma na propia casa.

AÑO: 2023
Nº PAG: 177 | DL: C 385-2023
Guía para a xestión dos requisitos administrativos aplicables a adegas
Guía para a xestión dos requisitos administrativos aplicables a adegas

Esta publicación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), en colaboración co Grupo de Enxeñería de Organización da Universidade de Vigo, fai unha recompilación ordenada dos requisitos administrativos, orientada ás adegas (de xeito especial ás pequenas e medianas) pertencentes ás diferentes denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) de Galicia, co propósito de que estas poidan mellorar o seu coñecemento e comprensión destes, e, como consecuencia, o seu cumprimento.

AÑO: 2023
Nº PAG: 424 | DL: C 1832‑2022 | ISBN: 978-84-453-5431-5 | Prezo: 15 euros
Manual práctico para a integración ambiental e paisaxística da reestruturación parcelaria en Galicia
Manual práctico para a integración ambiental e paisaxística da reestruturación parcelaria en Galicia

O obxecto principal deste manual é desenvolver unha metodoloxía práctica para realizar a reestruturación parcelaria cunha visión máis integradora, sendo a conservación da paisaxe un valor engadido en todo o proceso. No manual aséntanse as bases do proceso metodolóxico e das diferentes perspectivas sectoriais que entran en xogo, non só a produtiva e a social, senón tamén as principais de conservación da paisaxe, a etnografía, o patrimonio cultural e natural; todo iso en coherencia coa nova filosofía e estratexia de infraestrutura verde.
 

AÑO: 2023
Nº PAG: 188 | DL: C 1553-2023 | ISBN: 978-84-09-5471-8
Nueva guía de setas de Galicia
Nueva guía de setas de Galicia

Esta publicación es una guía de consulta eminentemente práctica, útil para aquellas personas que se quieran introducir en el conocimiento de los hongos que crecen en los diferentes hábitats presentes en nuestra comunidad.

AÑO: 2023
Nº PAG: 829 | DL: C 1637-2023 ISBN: 978-84-453-5464-3
Sintomatoloxía das enfermidades no viñedo galego en imaxes
Sintomatoloxía das enfermidades no viñedo galego en imaxes

O número que se presenta pretende, mediante o uso de imaxes, converterse nunha guía rápida de identificación das enfermidades máis importantes da vide en Galicia.

AÑO: 2023
Nº PAG: 43 | DL:C 383-2023
Actualización de 2023 dos datos  do rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2023

Actualización de 2023 dos datos do rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia
 

AÑO: 2023
Nº PAG: 2 DL: C 384-2023
Agroexprés, n º 4
Agroexprés

n º 4
Este novo número de Agroexprés conta coa participación, ademais do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, doutros centros de relevancia dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (o Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán) e a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega)), o cal permitirá achegar contidos en novas liñas de traballo.

AÑO: 2022
Nº PAG: 40
Agroexprés, nº 5
Agroexprés

n º 5
Neste número 5 da revista de divulgación do agro galego temos como novidade dúas temáticas: un artigo de viticultura sobre especies de fungos responsables da enfermidade do pé negro da vide, unha colaboración entre investigadores da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) e da Universidade de La Rioja; e un artigo forestal sobre rendementos dun sistema de extracción de resina en piñeiros destinados á madeira, froito do traballo de investigadores do Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán).

AÑO: 2022
Nº PAG: 40