Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Anuario de estatística forestal de Galicia 2019
Anuario de estatística forestal de Galicia 2019

Esta nova monografía de datos forestais estatísticos ten unha relevancia equiparable á presentada o ano anterior, pola importancia que leva consigo a continuidade na actualización, ampliación e incorporación de series históricas dos ditos datos.

ANO: 2020
Nº PAX: 117
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2020
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2020

Este díptico resume os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

ANO: 2020
Nº PAX: 2
Anuario de estatística agraria 2014-2015
Anuario de estatística agraria 2014-2015

Recompilación e difusión dos datos estatísticos dos anos 2014 e 2015 máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

ANO: 2019
Nº PAX: 270
Anuario de estatística forestal de Galicia. 2018
Anuario de estatística forestal de Galicia. 2018

Este anuario de estatística forestal, cos datos e series históricas ata o ano 2018, é o primeiro compendio publicado en Galicia que contén exclusivamente datos estatísticos forestais.

ANO: 2019
Nº PAX: 89
A variedade Treixadura
A variedade Treixadura

Monográfico sobre a variedade da uva Treixadura, característica da comarca do Ribeiro.

ANO: 2018
Nº PAX: 16
Prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións de porcino
Prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións de porcino

Díptico informativo sobre a prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións: o que é, a bioseguridade, como detectala...

ANO: 2019
Nº PAX: 2
Na granxa a bioseguridade é a túa responsabilidade
Na granxa a bioseguridade é a túa responsabilidade

Cartel informativo de como se deben manexar os porcos nas granxas para evitar a peste procina africana.

ANO: 2019
Nº PAX: 1
Información sanitaria
Información sanitaria

Información sanitaria sobre a peste porcina africana (PPA).

ANO: 2019
Nº PAX: 1
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019

Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

ANO: 2019
Nº PAX: 2
Manejo de animales de experimentación
Manejo de animales de experimentación

Nesta publicación danse unhas nocións básicas sobre algunhas especies de mamíferos comunmente usados na investigación.

ANO: 2018
Nº PAX: 47