Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Agroexprés, nº 6
Agroexprés, nº 6

Neste novo número da revista Agroexprés (nº 6) a portada e o primeiro artigo están dedicados ao noso compañeiro de redacción Julio. Ademais, contamos con outros artigos de temáticas variadas, unha colaboración dunha investigadora do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre a prevención dos lumes; dous traballos interesantísimos da Evega; os resultados dun longo ensaio dos investigadores do CIAM; un traballo de colaboración entre o CIAM e o Ligal; e, para rematar, outra colaboración entre o CIAM e a Universidade de Santiago.

ANO: Xuño 2023
Nº PAX: 40
Domesticación de cogomelos. Pautas, parámetros, especies e lexislación
Domesticación de cogomelos. Pautas, parámetros, especies e lexislación

Recompilación, tanto bibliográfica coma das experiencias da empresa de base tecnolóxica (EBT) do Laboratorio de Micoloxía da Uvigo, MycoGalicia Plantae, no cultivo de fungos produtores de cogomelos comestibles e de uso micoterapéutico ou nutracéutico, coas indicacións tanto para facelo industrialmente coma na propia casa.

ANO: 2023
Nº PAX: 177 | DL: C 385-2023
Guía para a xestión dos requisitos administrativos aplicables a adegas
Guía para a xestión dos requisitos administrativos aplicables a adegas

Esta publicación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), en colaboración co Grupo de Enxeñería de Organización da Universidade de Vigo, fai unha recompilación ordenada dos requisitos administrativos, orientada ás adegas (de xeito especial ás pequenas e medianas) pertencentes ás diferentes denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) de Galicia, co propósito de que estas poidan mellorar o seu coñecemento e comprensión destes, e, como consecuencia, o seu cumprimento.

ANO: 2023
Nº PAX: 424 | DL: C 1832‑2022 | ISBN: 978-84-453-5431-5 | Prezo: 15 euros
Sintomatoloxía das enfermidades no viñedo galego en imaxes
Sintomatoloxía das enfermidades no viñedo galego en imaxes

O número que se presenta pretende, mediante o uso de imaxes, converterse nunha guía rápida de identificación das enfermidades máis importantes da vide en Galicia.

ANO: 2023
Nº PAX: 43 | DL:C 383-2023
Actualización de 2023 dos datos  do rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2023

Actualización de 2023 dos datos do rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia
 

ANO: 2023
Nº PAX: 2 DL: C 384-2023
Agroexprés, nº 5
Agroexprés

n º 5
Neste número 5 da revista de divulgación do agro galego temos como novidade dúas temáticas: un artigo de viticultura sobre especies de fungos responsables da enfermidade do pé negro da vide, unha colaboración entre investigadores da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) e da Universidade de La Rioja; e un artigo forestal sobre rendementos dun sistema de extracción de resina en piñeiros destinados á madeira, froito do traballo de investigadores do Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán).

ANO: 2022
Nº PAX: 40
Agroexprés, n º 4
Agroexprés

n º 4
Este novo número de Agroexprés conta coa participación, ademais do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, doutros centros de relevancia dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (o Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán) e a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega)), o cal permitirá achegar contidos en novas liñas de traballo.

ANO: 2022
Nº PAX: 40
Axenda de impulso da industria forestal-madeira. Revisión 2022
Axenda de impulso da industria forestal-madeira. Revisión 2022

A Axenda (revisión de 2022) naceu para identificar accións que se van desenvolver, promover ou participar desde a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA).

ANO: 2022
Nº PAX: 92 | DL: C 299-2023
Explotacións intensivas de avicultura
Explotacións intensivas de avicultura. Plan de produción e xestión de estercos. Normativa de aplicación

Este tríptico resume os aspectos máis relevantes da normativa de aplicación

ANO: 2022
Nº PAX: 6 DL: C 1369-2022
Explotacións intensivas de gando porcino
Explotacións intensivas de gando porcino. Plan de produción e xestión de estercos. Normativa de aplicación

Este tríptico resume os aspectos máis relevantes da normativa de aplicación

ANO: 2022
Nº PAX: 6 DL: C 1368-2022