Poxas

Compartir

O alleamento dos aproveitamentos forestais pódese realizar por poxa como regra xeral, polo procedemento negociado en circunstancias especiais, ou ben por alleamento directo para os de menor contía. Está regulado no Decreto 244/1998, do 24 de xullo, polo que se rixen os alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes galegos.

A Orde do 8 de setembro de 1998 pola que se desenvolve o Decreto 244/1998, do 24 de xullo, ten por obxecto detallar os requisitos do procedemento xeral de poxa pública para a aplicación do devandito Decreto sen prexuízo do carácter supletorio da Lei 13/1995, de contratos das administracións públicas no non previsto expresamente na normativa autonómica por tratarse dun contrato administrativo especial. Determina tamén a composición das mesas de contratación que se constitúen nas delegacións provinciais.

A continuación pode acceder aos datos correspondentes ás poxas vixentes:

2020

Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 29 de xaneiro de 2020)

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 29 de xaneiro de 2020)

2019

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 22 de agosto de 2019)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 19 de agosto de 2019)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 1 de febreiro de 2019)
Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 14 de xaneiro de 2019)

2018

Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 4 de maio de 2018)
Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 5 de marzo de 2018)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 19 de febreiro de 2018)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 5 de xaneiro de 2018)

2017

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 29 de decembro de 2017)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 28 de decembro de 2017)
Lugo  (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 9 de outubro de 2017)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 7 de setembro de 2017)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 20 de abril de 2017)
Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 3 de febreiro de 2017)
A Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 1 de xaneiro de 2017)

2016

Pontevedra (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 8 de novembro de 2016)
Lugo (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 23 de setembro de 2016)
Coruña (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 9 de setembro de 2016)
Ourense (Publicación no Diario Oficial de Galicia do 22 de xullo de 2016)