Entidades adscritas

Compartir

No DECRETO 166/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural establécense as entidades adscritas a Consellería do Medio Rural.

FOGGA

FOGGA

O Fogga é o organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolvemento Rural (Feader).

Irmandiños s/n, Salgueiriños
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 540 093 - Fax: 981 546 191
Correo-e: mediorural.fogga@xunta.gal

Ir á web
AGADER

AGADER

Agader ten como fin promover e coordinar o desenvolvemento rural de Galicia, mellorar as condicións de vida e contribuír a frear o despoboamento do territorio rural galego.

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
Tel.: 981 547 352 - Fax: 981 547 381
Correo-e: info.agader@xunta.gal

Ir á web
AGACAL

AGACAL

A Agacal ten por obxecto a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector alimentario. Así mesmo a Axencia é o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia en materia de promoción e protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade.

Avenida do Camiño Francés 10 bajo
15781 Santiago de Compostela
Tel.: 881 996 282
Correo-e: agacal@xunta.gal

Ir á web