Movemento pecuario

Compartir

O movemento pecuario é unha realidade inherente á actividade gandeira e de unha enorme importancia polas repercusións que ten en materia sanitaria, de trazabilidade animal así como tamén no benestar dos animais.

A Consellería do Medio Rural, no ámbito da gandaría é o departamento responsable do:

  • Rexistro e autorización de transportistas e medios de transporte de animais vivos.
  • Rexistro, autorización e supervisión dos centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte de animais vivos (CLD).
  • Rexistro e autorización de operadores comerciais