Temas

Compartir

Alimentación

Alimentación

As industrias agroalimentarias teñen un carácter estratéxico en Galicia por ser un elemento clave para o desenvolvemento do sector agrario.

Agricultura

Agricultura

Incentivar o aproveitamento do potencial do sector agrícola, como base da produción alimentaria de calidade.

Defensa do monte

Defensa do monte

A política de defensa do medio rural contra os incendios é de vital importancia para a Comunidade Autónoma.

Desenvolvemento rural

Desenvolvemento rural

Apostar por coordinar as diversas actuacións de desenvolvemento rural, co fin de lograr unha política máis coherente e eficaz.

Explotacións

Explotacións

Mellorar as condicións produtivas das explotacións galegas mediante un acondicionamento das súas estruturas.

Forestal

Forestal

Garantizar unha xestión que valorice o noso potencial forestal dende o punto de vista socioeconómico e ambiental.

Formación

Formación e transferencia

Desenvolver e incentivar os procedementos axeitados para a modernización e a innovación tecnolóxica no sector agroalimentario e forestal.

Gandaría

Gandaría

Galicia conta cunha cabana gandeira distinguida e apreciada polo resultado, das melloras en materia xenética, da potenciación das razas autóctonas e da aplicación dos protocolos de sanidade animal existentes.