Novidades

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


 A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Descrición polo miúdo dos resultados obtidos no Programa de caracterización do banco de xermoplasma. Pretende ser a base de referencia das variedades de vide que estiveron e están presentes na tradición galega e que evolucionaron no tempo en resposta a cambios biolóxicos, ambientais e socioculturais.

ANO: 2011
Nº PAX: 388
Explotacións intensivas de gando porcino
Explotacións intensivas de gando porcino. Plan de produción e xestión de estercos. Normativa de aplicación

Este tríptico resume os aspectos máis relevantes da normativa de aplicación

ANO: 2022
Nº PAX: 6 DL: C 1368-2022
Explotacións intensivas de avicultura
Explotacións intensivas de avicultura. Plan de produción e xestión de estercos. Normativa de aplicación

Este tríptico resume os aspectos máis relevantes da normativa de aplicación

ANO: 2022
Nº PAX: 6 DL: C 1369-2022
Prevención de riscos laborais no agro galego
Prevención de riscos laborais no agro galego

Manual de consulta para que os traballadores do agro galego poidan empregar no desempeño das súas funcións e avaliar os riscos e o desenvolvemento da actividade preventiva segundo o artigo 35 do Real Decreto 39/1997, do 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

ANO: 2010
Nº PAX: 323
 Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal
Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal

Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.

ANO: 2009
Nº PAX: 305
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia en 2011
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia en 2011

Nesta memoria preséntanse os resultados técnico-económicos do exercicio 2011 a partir da información facilitada polas Agrupacións de Xestión (Axes).

Nº PAX: 104
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2010
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2010

Esta publicación ofrécenos os resultados técnico-económicos de 178 explotacións de vacún de leite de toda Galicia no período que vai de xaneiro a decembro de 2010.

Nº PAX: 108
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2009
Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2009

Esta publicación segue o esquema dos anos anteriores, pero ampliouse información sobre o prezo do leite e a comparación internacional dos custos. Ademais, por primeira vez, ofrécense datos da produción ecolóxica do leite.

Nº PAX: 112
Responsabilidades legais na prevención de incendios forestais
Responsabilidades legais na prevención de incendios forestais

Tríptico  informativo  sobre  as  responsabilidades legais na prevención de incendios forestais.

Nº PAX: 2
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Editado pola Dirección Xeral de Montes en colaboración coa Universidade de Santiago (USC) e co financiamento de fondos comunitarios FEADER. Trátase dunha publicación de carácter técnico, que ten como principal obxectivo recompilar e difundir ferramentas silvícolas de utilidade para a xestión sostible das masas forestais de Galicia.

Nº PAX: 272