Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Ventín, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Ventín, do concello de Fornelos de Montes -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Faro Aveloso, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meira, do concello de Moaña -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Agüeiros, de titularidade da entidade local menor de Arcos da Condesa, do concello de Caldas de Reis -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Casa das Minas e San Bernabé, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO do 20 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se lles notifica as persoas interesadas a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Verducedo, Costa de Páramo e Costorias, concello do Páramo (Lugo). Expediente 3DES_2020 -
Ver documento Descargar
ANUNCIO do 21 de agosto, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Baamonde, no concello de Begonte (Lugo). Expediente 6DES/2019 -
Ver documento Descargar
ANUNCIO do 21 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Férveda, na parroquia de San Estevo de Folgosa, concello do Corgo (Lugo). Expediente 2DES_2020 -
Ver documento Descargar
Modificación do perímetro da zona de reestruturación parcelaria de Oleiros (Silleda-Pontevedra) -
Resolución Plano