Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 15 de setembro de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se establece o prazo para solicitar as obras de mellora das entradas a predios de substitución na zona de concentración parcelaria de Val de Camba (Rodeiro, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 6 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Valoscuro, Reboleira e A Hermita, concello das Nogais (Lugo). Expediente 2023_7DES -
Ver documento Anuncio
ANUNCIO do 6 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Serra de Mirandela, Paleira, Arriba de Salvaráns e Caxigueira, concello de Castroverde (Lugo). Expediente 5DES_2020 -
Ver documento Anuncio
AVISO da data de entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria para a zona de Santo Estevo de Pol (Pol, Lugo) -
Ver documento
AVISO TOMA POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de FISTEUS (Curtis , A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 2 de agosto de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Perdecanai - Barro II (Barro - Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 28 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Guimarei, concello de Baralla (Lugo). Expediente 2023_1DES -
Ver documento Documento
ANUNCIO do 20 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Caxigal de San Martiño, concello do Corgo (Lugo). Expediente 2023_6DES -
Ver documento Documento
ANUNCIO do 23 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Borducelo, número de elenco 2717538, do concello de Riotorto (expediente 36/2022) -
1 Convenio 'De Borducelo' 2717538 (Riotorto) 2 Solicitudes de extincion do convenio 'De Borducelo' 2717538 3 Informe do tecnico de distrito 4 Certificado de non saldo debedor no convenio 'De Borducelo' 2717538
ANUNCIO do 26 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Brancio e Candelos, concello da Fonsagrada (Lugo). Expediente 6DES_2022 -
Ver documento Documento