Anuncios

Compartir
ANUNCIO Aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Briallos (Portas, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 22 de novembro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Romai (Portas, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción dunha base de medios aéreos transfronteiriza, no marco do proxecto Interlumes, incluído no Programa de cooperación transfronteiriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), nos concellos de Verín (Mandín) e Oímbra, na provincia de Ourense, así como a relación individual de bens, dereitos e persoas propietarias afectadas polo referido proxecto -
Ver anuncio Documento 1 Documento 2
ANUNCIO de toma de posesión provisional dos predios de substitución resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Arantón - Santa Sabiña (Santa Comba, A Coruña) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 25 de outubro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Filgueira de Barranca - Trasanquelos (Concello de Oza/Cesuras, A Coruña) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 25 de outubro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Borrifáns (Concello de Oza/Cesuras, A Coruña) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 25 de outubro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Barbeito (Concello de Vilasantar, A Coruña) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 25 de outubro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Senra - Cardama - Vilaromaris II ( Concello de Oroso, A Coruña) -
Ver documento Resolución
ACTA DE INICIO dos traballos de reestruturación parcelaria da zona de San Xulián de Poulo (Ordes-A Coruña) -
Ver documento
AVISO da Xefatura Territorial de Lugo pola que se anuncian os traballos de investigación da propiedade da Zona de reestruturación parcelaria de Arcos-Sobrada de Aguiar-San Lourenzo de Aguiar (Outeiro de Rei, Lugo) -
Ver documento