Anuncios

Compartir
ANUNCIO Aprobación do acordo de reestruturación parcelaria de Troáns-Sector I (Cuntis-Pontevedra) -
Aprobación Acordo Acordo
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de Camiños de servizo e obras na zona de concentración parcelaria de Baión-2ª fase (Vilanova de Arousa-Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 30 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de dez montes situados nas provincias de Lugo e Ourense -
Ver documento (versión en galego) Ver documento (versión en castelán)
ANUNCIO do 27 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Carballeira de Pena Boeira, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Gondulfes e Marbán, do concello de Castrelo do Val -
Ver documento (versión en galego) Ver documento (versión en castelán)
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto da rede de camiños principais na zona de reestruturación parcelaria de Oleiros (Silleda- Pontevedra) X-14043 -
Ver documento
ANUNCIO do 1 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de exposición pública do proxecto de avaliación ambiental ordinaria para aprobación dun proxecto de ordenación en Codesoso (Sobrado dos Monxes) -
Ver documento (versión en galego) Ver documento (versión en castellano) Estudo impacto ambiental Informe global proxecto de ordenación
CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de Camiños Secundarios da Zona de Reestruturación Parcelaria de Troáns-sector I (Cuntis- Pontevedra) X-13979 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convo -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Ventín, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Ventín, do concello de Fornelos de Montes -
Ver documento