Laboratorio Agrario y Fitopatológico

Compartir

O Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia, Lafiga, é un servizo da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Está na finca de Mabegondo, concello de Abegondo, A Coruña.

Procede do antigo Laboratorio Agrario Regional que estivo en Guísamo, concello de Bergondo, A Coruña. Foi transferido parcialmente do Ministerio de Agricultura á Xunta de Galicia en 1985, completándose a súa transferencia en 1995 coa incorporación do Laboratorio Agroalimentario que permanecía dependendo do Ministerio.


Misión e funcións:

A misión principal é a realización de análises alimentarios e agrarios. Fanse análises físico-químicas de alimentos, bebidas, fertilizantes, forraxes e pensos, solos e análises foliares. Tamén fanse análises da sanidade vexetal dos cultivos herbáceos e leñosos e análises de residuos de pesticidas.

No período 2013-2017 o Laboratorio Agrario analizou unha media de case 10.000 mostras anuais con cerca de 221.000 determinacións.

Datos:
Estrada AC-542 pk 7. Mabegondo
Abegondo. 15318 A Coruña
laboratorioagrario.medio-rural@xunta.es

Telf.: 881881366 e 881881352